ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Σχολιάστε κάθε άρθρο, κάνετε προτάσεις για τυχόν αλλαγή του και ψηφίστε.

‘Αρθρο 103 – (Δημόσιοι υπάλληλοι)

Posted by Διαβούλευση στο 20/03/2012

ΙΣΧΥΟΝ  ΑΡΘΡΟ

1. Oι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του Kράτους και υπηρετούν το Λαό οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα. Tα προσόντα και ο τρόπος του διορισμού τους ορίζονται από το νόμο.

2. Kανένας δεν μπορεί να διοριστεί υπάλληλος σε οργανική θέση που δεν είναι νομοθετημένη. Eξαιρέσεις μπορεί να προβλέπονται από ειδικό νόμο, για να καλυφθούν απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες με προσωπικό που προσλαμβάνεται για ορισμένη χρονική περίοδο με σχέση ιδιωτικού δικαίου. 

3. Oργανικές θέσεις ειδικού Eπιστημονικού καθώς και τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού μπορούν να πληρούνται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με σχέση ιδιωτικού δικαίου. Nόμος ορίζει τους όρους για την πρόσληψη, καθώς και τις ειδικότερες εγγυήσεις τις οποίες έχει το προσωπικό που προσλαμβάνεται.

4. Oι δημόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις είναι μόνιμοι εφόσον αυτές οι θέσεις υπάρχουν. Aυτοί εξελίσσονται μισθολογικά σύμφωνα με τους όρους του νόμου και, εκτός από τις περιπτώσεις που αποχωρούν λόγω ορίου ηλικίας ή παύονται με δικαστική απόφαση, δεν μπορούν να μετατεθούν χωρίς γνωμοδότηση ούτε να υποβιβαστούν ή να παυθούν χωρίς απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου, που αποτελείται τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους. 

Kατά των αποφάσεων των συμβουλίων αυτών επιτρέπεται προσφυγή στο Συμβούλιο της Eπικρατείας, όπως νόμος ορίζει.

5. Mε νόμο μπορεί να εξαιρούνται από τη μονιμότητα ανώτατοι διοικητικοί υπάλληλοι που κατέχουν θέσεις εκτός της υπαλληλικής ιεραρχίας, οι διοριζόμενοι απευθείας με βαθμό πρεσβευτικό, οι υπάλληλοι της Προεδρίας της Δημοκρατίας και των γραφείων του Πρωθυπουργού, των Yπουργών και Yφυπουργών. 

6. Oι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή και στους υπαλλήλους της Bουλής, οι οποίοι κατά τα λοιπά διέπονται εξ ολοκλήρου από τον Kανονισμό της, καθώς και στους υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. 

7. Η πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 5, γίνεται είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως νόμος ορίζει.

Νόμος μπορεί να προβλέπει ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας ή ειδικές διαδικασίες επιλογής προσωπικού για θέσεις το αντικείμενο των οποίων περιβάλλεται από ειδικές συνταγματικές εγγυήσεις ή προσιδιάζει σε σχέση εντολής. 

8. Νόμος ορίζει τους όρους, και τη χρονική διάρκεια των σχέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, για την κάλυψη είτε οργανικών θέσεων και πέραν των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 είτε πρόσκαιρων είτε απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2. Νόμος ορίζει επίσης τα καθήκοντα που μπορεί να ασκεί το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου. Απαγορεύεται η από το νόμο μονιμοποίηση προσωπικού που υπάγεται στο πρώτο εδάφιο ή η μετατροπή των συμβάσεών του σε αορίστου χρόνου. Oι απαγορεύσεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και ως προς τους απασχολουμένους με σύμβαση έργου. 

9. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες του «Συνηγόρου του Πολίτη» που λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1. Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της βούλησης  του Κράτους και υπηρετούν τους πολίτες,  οφείλουν δε πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα. Τα προσόντα και ο τρόπος του διορισμού τους ορίζονται από το νόμο, σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας.

2. Κανένας δεν μπορεί να διοριστεί υπάλληλος σε οργανική θέση που δεν είναι νομοθετημένη. 

3.  Οι δημόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις κρίνονται ανάλογα με την αποδοτικότητά τους και την αξιολόγηση των πολιτών σύμφωνα με τους όρους ειδικού νόμου και αναλόγως εξελίσσονται ιεραρχικά και μισθολογικά.

4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή και στους υπαλλήλους της Βουλής.

5. Η πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στη Βουλή, γίνεται κατόπιν διαγωνισμού ή κλήρωσης, σύμφωνα με τον αντίστοιχο νόμο και πάντα  υπό τον έλεγχο ειδικής ανεξάρτητης αρχής .

 

 

 

Advertisements

20 Σχόλια to “‘Αρθρο 103 – (Δημόσιοι υπάλληλοι)”

 1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ said

  Η μονιμοτητα να γινει κινητρο προς κατακτηση ..Καθε δημοσιος υπαλληλος να την αποκτα μονο μεσα απο ενα συνολο βαθμολογησης που να εμπεριεχει : 1) την προσωπικη του ικανοτητα στη διεκπεραιωση εργασιων.2)…την ταχυτητα διεκπεραιωσης ..3) την ικανοτητα θετικης σχεσης με τον πολιτη.Να αποκταται μετα απο διαστημα τουλαχιστον 7 ετων .

 2. ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ said

  ΠΡΟΤΑΣΗ

  Άρθρο 103
  1. Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του Κράτους και υπηρετούν το Λαό˙ οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα. Τα προσόντα και ο τρόπος του διορισμού τους ορίζονται από το νόμο.
  2. Κανένας δεν μπορεί να διοριστεί υπάλληλος σε οργανική θέση που δεν είναι νομοθετημένη.
  3. Οργανικές θέσεις ειδικού Επιστημονικού καθώς και τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού μπορούν να πληρούνται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με σχέση ιδιωτικού δικαίου. Νόμος ορίζει τους όρους για την πρόσληψη, καθώς και τις ειδικότερες εγγυήσεις τις οποίες έχει το προσωπικό που προσλαμβάνεται.
  4. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις κρίνονται ανάλογα με την αποδοτικότητά τους, όπως νόμος ορίζει. Αυτοί εξελίσσονται μισθολογικά σύμφωνα με τους όρους του νόμου.
  5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή και στους υπαλλήλους της Βουλής.
  6. Η πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στη Βουλή, γίνεται κατόπιν διαγωνισμού, όπως νόμος ορίζει.
  7. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες του «Συνηγόρου του Πολίτη» που λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή».
  8. Κανένας από τους υπαλλήλους που αναφέρονται στο παρόν άρθρο δεν μπορεί να διοριστεί σε άλλη θέση δημόσιας υπηρεσίας ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή δημόσιας επιχείρησης ή οργανισμού κοινής ωφέλειας.

  • spyros rizos said

   λάθος Πέτρο, η [ΘΕΣΗ] μου και η πρόταση:

   Εδώ κάνουμε όλοι μας ένα φοβερό –αισχρό και απάνθρωπο θα έλεγα λάθος.

   Οι πάντες είμαστε στην υπηρεσία του κοινωνικού πανανθρώπινου γίγνεσθαι, επομένως –όλοι είμαστε στο σύνολό μας –δημόσια όργανα, ξεκινώντας από την ίδια την ευθύνη της διατήρησης του πανανθρώπινου είδους αλλά και κυρίως
   –της εξέλιξης του είδους μας σε άκρος διανοητικά όντα προς όφελος του γίγνεσθαι και πέρα ακόμα από το τέλος του γαλαξία μας!!!!!!!

   Επομένως, ως ανθρωπότητα σταματάμε εδώ και τώρα κάθε μορφή διαμάχης [πολέμου] ανάμεσά μας ως ανθρώπινο είδος αφενός και αφετέρου –να σπουδάσουμε πλήρως τη χρησιμότητα ολόκληρου του βιολογικού μας κόσμου ώστε να θέσουμε αυτό –το ίδιο το νόημα της ζωής –ως αναζήτηση ενός πιο τέλειου Βίου όλων των όντων στο σύμπαν. Αν επομένως, έχουμε κενότητα σκοπού, εμείς αλλάζουμε αυτήν την λογική και προσαρμοζόμαστε στο πως θα εκπολιτιστούμε πλήρως ώστε να εκπολιτίσουμε το ίδιο το περιβάλλον σε ευγενές αγωγό του μέλλοντος ακόμα και έξω από το ηλιακό μας σύστημα. αλλάζουμε επομένως αυτό που οι χολιγουντιανοί μας πασάρουν ως πόλεμο των άστρων, βασιζόμενοι βεβαίως στον πόλεμο της ολιγαρχικής Κάστας –σε –γνωριμία =εκπολιτισμό των άστρων μεταξύ τους.

   Έτσι λοιπόν, καταλήγουμε στο ευχάριστο συμπέρασμα ότι
   όλοι μας είμαστε δημόσια =κοινά πανανθρώπινα βιολογικά Λογικά όργανα
   από και για την ίδια τη Φύση που ζούμε.

   Άρθρο 103 λοιπόν
   1. Όλοι μας είμαστε υπάλληλοι και εκτελεστές της θέλησης του ανθρώπινου γίγνεσθαι. Όλοι μας υπηρετούμε το κοινό μας γίγνεσθαι και άρα οφείλουμε όλοι μαζί να διαμορφώσουμε τέτοιος κανόνες ως Σύνταγμα που όλοι μας οφείλουμε να είμαστε αφοσιωμένοι στην Πατρίδα ΓΗ.
   Τα προσόντα και ο τρόπος του διορισμού για κάθε αρμοδιότητα τα ορίζουμε δια μέσω των συνελεύσεων.

   2. Οργανικές θέσεις ειδικού Επιστημονικού καθώς και τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού πληρούνται με προσωπικό που προσλαμβάνεται πάντα και παντού με σχέση κοινού δημοσίου δικαίου. Οι Συνέλευση ορίζει τους όρους για την πρόσληψη, καθώς και τις ειδικότερες εγγυήσεις τις οποίες έχει το προσωπικό που ορίζεται για το κάθε Καθήκον. Όλες οι υπηρεσίες εκτελούνται με βάση το καθήκον και μόνον. Τα οικονομικά κίνητρα καθηκόντων [καταργούνται] στη θέση τους ορίζεται η υποχρέωση της Κοινωνίας των Πολιτών να εξασφαλίζει όλες τις ανάγκες των Πολιτών ασφαλώς
   ως εκ τούτου –όλων των υπαλλήλων –εφόσον οι Πάντες σπουδάζουμε Πολίτες =υπάλληλοι, και για τούτο –όλοι μας σπουδάζουμε την υποχρέωση απόδοσης στην εκάστοτε ειδικότητά μας.
   4. Όλοι μας κρινόμαστε ανάλογα με την αποδοτικότητά μας, όπως μέσω συνελεύσεων με νόμους ορίζουμε.
   Οι εξελίξεις στον καθένα μας γίνονται σύμφωνα με την αποδοτικότητα στον κάθε χώρο [υπηρεσίας].
   5. καταργείτε η ορολογία [εργάτης υπάλληλος] όλοι μας είμαστε
   –υπηρέτες της πανανθρώπινης εξέλιξης. – είτε στο χωράφι στο γραφείο στην έδρα του εκπαιδευτή στο νοσοκομείο στην τέχνη στη λογοτεχνία. Είμαστε όλοι μας ίδιας υπαρξιακής και υπηρεσιακής αξίας. –
   6. Η Συνέλευση ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες του “Συνηγόρου του Πολίτη” που είναι κομμάτι των πολιτών. – [σε σύντομο χρονικό διάστημα –ο συνήγορος του πολίτη θα καταστεί αχρείαστος]
   7. Κανένας μας δεν μπορεί να διοριστεί πουθενά χωρίς τη γνώμη και ψήφιση για την όποια θέση –από την/τις συνελεύσεις πολιτών. Τα πάντα στο εξής ΕΙΝΑΙ κοινής ωφέλειας.

 3. Αναστασία Νισκοπούλου-Λουκά said

  Συμφωνώ εν πολλοίς όμως έχω ένα σχόλιο και θεωρώ πολύ σημαντικό να συμπληρωθεί στην παράγραφο 4 του συγκεκριμένου άρθρου που καταλαβαίνω οτι αφορά και τους εκπαιδευτικούς γενικότερα που κατέχουν οργανικές θέσεις: «Οι δημόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις κρίνονται ανάλογα με την αποδοτικότητά τους, όπως νόμος ορίζει». Απο ποιούς και με ποιόν τρόπο θα κρίνονται? Θα υπάρχει π.χ. επιθεωρητής εκπαίδευσης (όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς) ο οποίος θα εισέρχεται απροειδοποίητα σε αίθουσες διδασκαλίας (συμβαίνει ακόμη) και κατόπιν θα συμπληρώνεται η βαθμολόγηση του συγκεκριμένου δασκάλου/καθηγητή, θα βαθμολογείται η πρόοδος των μαθητών του εκπαιδευτικού μήπως? (συμβαίνει αλλά με λάθος τρόπο σήμερα) και τίνι τρόπω? ή θα γίνεται η «κρίση» απο προισταμένους/διευθυντές των εκπαιδευτικών με τα γνωστά έως σήμερα να «κρίνονται» άριστοι και φιλότιμοι εκπαιδευτικοί ..ως μη κατάλληλοι… και με χαμηλή βαθμολογία…κάτω απο προσωπικές διαφορές των προισταμένων τους που σε αρκετά υψηλό ποσοστό μάλιστα οι «κριτές» είναι νεότεροι σε υπηρεσία ή/και άσχετοι με το αντικείμενο (την ενεργό διδασκαλία) εκτελώντας επι πολλά έτη ..μόνον (και ίσως) γραφική διευθυντική εργασία?? Ήδη υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με αυτές τις «κρίσεις» τα τελευταία χρόνια. Γνωρίζουμε όλοι ποιοί και πως επεμβαίνουν σ’ αυτές τις κρίσεις! Νομίζω πως επιβάλλεται να προκαθορισθούν τα προσόντα των προσώπων κριτών ή των επιτροπών «κρίσης» γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα συνεχίσουν να συμβαίνουν όσα ..επιεικώς ονομάζουμε..ευτράπελα αλλά δυστυχώς συμβαίνουν και είναι ένα απο τα πολλά σημεία που «χωλαίνουν» την πολύπαθη Παιδεία απο την χαμηλότερη έως την υψηλότερη βαθμίδα της!! Το ίδιο είναι γεγονός οτι συμβαίνει και στα Σώματα Ασφαλείας, στο Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό κ.α!! Να τεθεί λοιπόν μια δεκλείδα ασφαλείας πλέον??

 4. Γιώργος Νοδαράκης said

  Η απομάκρυνση από θέση δημόσιου λειτουργού θα πρέπει να γίνεται μόνο από τους πολίτες με βάση καθορισμένες διαδικασίες αξιολόγησης.

 5. Καραγιάννη Σοφία said

  Και τι προβλέπεται για όλους αυτούς τους καρεκλοκένταυρους και αλλαζόνες δημοσίους υπαλλήλους που έχουμε φορτωθεί μέχρι σήμερα ;
  Θα μείνουν στίς θέσεις τους;

 6. Κορωναίου Έρη said

  Μπορεί κάπως να διατυπώσουμε ξεκάθαρα ότι δεν θα υπάρχει ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ για τους ΔΥ. Για όλα τα άλλα ζητήματα αξιολόγησης κλπ, συμφωνώ να υπάρχει όπως αναφέρετε ήδη στην πρόταση 103, ξεχωριστός κώδικας των ΔΥ. Ευχαριστώ

  • ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ said

   Κυρία Κορωναίου,
   Κατά διαστήματα επανελέγχουμε τα άρθρα και επιφέρουμε τις κατάλληλες αλλαγές
   ανάλογα με τις νέες προτάσεις που γίνονται από τους πολίτες.
   Αν και είναι ευκρινές από τη διατύπωση της πρότασης της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
   ότι δεν υπάρχει η έννοια της μονιμότητας, όπως υπάρχει στο ισχύον άρθρο,
   εντούτοις αυτό μπορεί να οριστεί και ρητά.

 7. ΓΕΩΓΙΟΣ said

  Μαλλον η πρόταση προετοιμάζει την κατάσταση για μαζικές απολύσεις…Ανθρωποί της τρόικα είσαστε;;;

 8. Βασίλης Μούσκουρης said

  Η άποψή μου είναι ότι ΔΕΝ πρέπει να καταργηθεί η μονιμότητα, αλλά απλώς να αυστηροποιηθούν και να γίνουν δίκαια τα κριτήρια της μονιμότητας. Οι λόγοι που θεσπίστηκε ήταν ακριβώς για να μην μένουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στο έλεος της κάθε κυβέρνησης (Βλ. Πλατεία «Κλαυθμώνος» αρχές του 20ου αι.= κλαυθμός και οδυρμός). Μετά από 100 χρόνια, δυστυχώς επανερχόμαστε σε εποχές κατάχρησης και αυθαιρεσίας της εξουσίας και τάσεις κατάλυσης της κοινωνικής πολιτικής. θεωρώ ότι οι δίκαια διορισμένοι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι σε συνδυασμό με την κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρου θεμελιωδών λειτουργιών της χώρας, μπορούν να αποτελέσουν τη γέφυρα μεταξύ Κράτους και Λαού και ΟΧΙ να αρθεί η μονιμότητά τους. Επίσης, η πρώτη φράση: «οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του Κράτους και υπηρετούν το Λαό», είναι νοηματικά θολή και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την ίδια τη διατύπωσή της. Δηλαδή, δεν γίνεται πάντα να υπηρετείς το Λαό (και τα συμφέροντά του), όταν συγχρόνως είσαι συνταγματικά υποχρεωμένος να εκτελείς τη ΘΕΛΗΣΗ του Κράτους, η οποία πολύ συχνά αντίκειται στο κοινωνικό καλό. Με τη συγκεκριμένη διατύπωση υποχωρεί το συμφέρον του Λαού έναντι στη θέληση του Κράτους, άρα το εδάφιο αυτό εκτός από δόλιο πνεύμα, καταντά να έίναι και κενό γράμμα. Προτείνω, σε α’ φάση, να ΜΗΝ υιοθετείται η διατύπωση του ισχύοντος εδαφίου.

 9. Βασίλης Μούσκουρης said

  ΠΑΡΟΡΑΜΑ: *έναντι της θέλησης. . .

 10. Katerina said

  Συμφωνώ με το Βασίλη. Είμαι υπέρ της άρσης της μονιμότητας(αν και Δ.Υ.) .Αυτή όμως θα πρέπει να αρθεί αφού αλλάξουν οι θεσμοί και το σύνταγμα, ώστε να μπορούμε να πάμε στη δικαιοσύνη αυτούς που θα παίζουν με τις ζωές μας.

  • Βασίλης Μούσκουρης said

   Κατερίνα, εγώ δεν συμφωνώ να καταργηθεί η μονιμότητα, απλώς να αυστηροποιηθούν και να γίνουν δίκαια τα κριτήρια μονιμοποίησης, να μην είναι αυτόματη όπως τώρα, και να υπάρχει περιοδική αμερόληπτη και αξιόπιστη αξιολόγηση, καθώς βέβαια και αξιοπρεπής τακτική επιμόρφωση των δημοσίων λειτουργών. Με μια κουβέντα, ο υπάλληλος να φροντίζει να είναι διαρκώς άξιος της μονιμότητάς του, και όχι να είναι σχεδόν κληρονομικό διακαίωμα ή πελατειακό δωράκι, όπως συμβαίνει έως τώρα σε μεγάλο βαθμό.

   • Katerina said

    Βασίλη μου, μάλλον δεν ήμουν αρκετά σαφής. Εγώ είμαι υπέρ της άρσης, αλλά συμφωνώ σε όλα τα διαδικαστικά που γράφεις για τη μονιμοποίηση, εφόσον ισχύει. Σε γενικές γραμμές όταν ξεκαθαρίσει πως κράτος δεν είναι οι κυβερνώντες, αλλά οι πολίτες, τότε πράγματι, οι Δ.Υ. να υπηρετούν το κράτος, δηλαδή τους συμπολίτες τους. Διότι με τις παρούσες συνθήκες, όσοι είναι ευσυνείδητοι Δ.Υ. υπηρετούν τους συμπολίτες τους, ενώ οι υπόλοιποι, υπηρετούν το ΄΄κράτος», δηλαδή τους εαυτούς τους και αυτούς που τους διόρισαν. Για αυτό το λόγο, έχει προκύψει και ο διχασμός, του να αλληλοκατηγορούνται οι Έλληνες μεταξύ τους,δημόσιοι και ιδιωτικοί.

 11. smaragda stergiou:
  1.Η ύπαρξη οργανικών θέσεων, νομοθετημένων από το κράτος(όπως αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο), σημαίνει διορισμό στο δημόσιο. Δε γίνεται να μην υπάρχουν τέτοιες θέσεις, ΄Αρα, η άρση της μονιμότητας θα ισχύει για κάποιες περιπτώσεις που δεν υπάγονται στις προηγούμενες.
  2.’Οσον αφορά την αξιολογηση των δημ. υπαλλήλων, ας μην μπαίνουμε κι εμείς στην παγίδα τους, για να μας κρατάνε »στο χέρι» και υπό την κυριαρχία του φόβου…Η διαρκής και συστηματική επιμόρφωση θα είναι αυτή που θα κρατήσει σε ψηλό επίπεδο την απόδοση και την ποιότητα στη δουλειά των δημόσιων »λειτουργών».
  Η επιμόρφωση (και γενικότερα η μόρφωση)είναι το ισχυρότερο όπλο κάθε εξουσίας, αλλά και του λαού. Είναι τεράστια η δύναμή της …
  3.Φυσικά, θα υπάρχει πάντα ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας. Βάσει αυτού, μπορεί να εξετάζεται η γενικότερη συμπεριφορά των δημόσιων υπαλλήλων.

 12. Despina said

  Είμαι υπέρ της κατάργησης της μονιμότητας των Δημοσίων υπαλλήλων και την επιλογή τους μόνο μέσα απο διαδικασίες που αναφέρθηκαν πιο πάνω.Η μονιμότητα είναι αντικίνητρο παραγωγικότητας.

 13. […] ‘Αρθρο 103 – (Δημόσιοι υπάλληλοι) […]

 14. […] Δημοσιεύθηκε στο Uncategorized | 17 Comments » […]

 15. giorgos 78 said

  Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι μόνιμοι και δεν μπορούν να παυθούν από το κράτος. Απαγορεύεται αυστηρότατα να παίρνουν μισθό κάτω των 1.200 ευρώ.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: