ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Σχολιάστε κάθε άρθρο, κάνετε προτάσεις για τυχόν αλλαγή του και ψηφίστε.

 • Αρχείο

 • Kατηγορίες

‘Αρθρο 110 – (Αναθεώρηση του Συντάγματος)

Posted by Διαβούλευση στο 20/03/2012

ΙΣΧΥΟΝ  ΑΡΘΡΟ

1. Oι διατάξεις του Συντάγματος υπόκεινται σε αναθεώρηση, εκτός από εκείνες που καθορίζουν τη βάση και τη μορφή του πολιτεύματος, ως Προεδρευόμενης Kοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, καθώς και από τις διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 1, 4 παράγραφοι 1, 4 και 7, 5 παράγραφοι 1 και 3, 13 παράγραφος 1 και 26. 

2. H ανάγκη της αναθεώρησης του Συντάγματος διαπιστώνεται με απόφαση της Bουλής που λαμβάνεται, ύστερα από πρόταση πενήντα τουλάχιστον βουλευτών, με πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της σε δύο ψηφοφορίες που απέχουν μεταξύ τους έναν τουλάχιστον μήνα. Mε την απόφαση αυτή καθορίζονται ειδικά οι διατάξεις που πρέπει να αναθεωρηθούν.

3. Aφού η αναθεώρηση αποφασιστεί από τη Bουλή, η επόμενη Bουλή, κατά την πρώτη σύνοδό της, αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις.

4. Aν η πρόταση για αναθεώρηση του Συντάγματος έλαβε την πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, όχι όμως και την πλειοψηφία των τριών πέμπτων, σύμφωνα με την παράγραφο 2, η επόμενη Bουλή κατά την πρώτη σύνοδό της μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της. 

5. Kάθε ψηφιζόμενη αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος δημοσιεύεται στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως μέσα σε δέκα ημέρες αφότου επιψηφιστεί από τη Bουλή και τίθεται σε ισχύ με ειδικό ψήφισμά της.

6. Δεν επιτρέπεται αναθεώρηση του Συντάγματος πριν περάσει πενταετία από την περάτωση της προηγούμενης.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1. Οι διατάξεις του Συντάγματος υπόκεινται σε αναθεώρηση.

 2.Η διαδικασία  αναθεώρησης του Συντάγματος άρχεται  είτε  με απόφαση της Βουλής που λαμβάνεται, ύστερα από πρόταση πενήντα τουλάχιστον βουλευτών, με πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της, είτε ύστερα από υπογραφές διακοσίων χιλιάδων πολιτών.

3. Σε κάθε περίπτωση η πρόταση θα περιλαμβάνει τις αναθεωρητέες διατάξεις, συγκεκριμένο  σχέδιο αναθεώρησης και αιτιολογική έκθεση.

4. Τόσο η απόφαση της Βουλής, όσο και η πρόταση των πολιτών της παραγράφου 2, τίθενται υποχρεωτικά σε δημοψήφισμα. 

 

 

20 Σχόλια προς “‘Αρθρο 110 – (Αναθεώρηση του Συντάγματος)”

 1. ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ said

  ΠΡΟΤΑΣΗ

  Άρθρο 110
  1. Οι διατάξεις του Συντάγματος υπόκεινται σε αναθεώρηση.
  2. Η ανάγκη της αναθεώρησης του Συντάγματος διαπιστώνεται με απόφαση της Βουλής που λαμβάνεται, ύστερα από πρόταση πενήντα τουλάχιστον βουλευτών, με πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των μελών της.
  3. Αναθεώρηση ακόμα μπορεί να γίνει με δημοψήφισμα είτε με απόφαση των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών, είτε με ενυπόγραφο αίτημα του 10% του εκλογικού σώματος.
  4. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ορίζονται επακριβώς οι διατάξεις που πρέπει να αναθεωρηθούν

  • Γιώργος Νοδαράκης said

   Η αναθεώρηση των άρθρων πρέπει να γίνεται ΜΟΝΟ με Δημοψήφισμα

  • Καραγιάννη Σοφία said

   Έχουμε δεί στην πράξη ότι οι βουλευτές είναι όργανα κομματικών επιδιώξεων και ότι η αναθεώρηση του Συντάγματος γίνεται συνήθως από το κόμμα που πρόκειται να χάσει στις εκλογές με το βλέμμα του στις μεθεπόμενες με σκοπό να ευνοήσει το ίδιο συμφέρον.
   (π.χ : Το μπόνους των 50 εδρών από την αποχωρούσα κυβέρνηση Καραμανλή.)
   Δεν εμπιστεύομαι καμία αναθεώρηση του Συντάγματος από Βουλευτές.
   Θεωρώ ότι πρέπει να διεξάγεται δημοψήφισμα.

 2. +————————————————————————–+
  Αρθρο 110 (Αναθεώρηση του Συντάγματος).
  +————————————————————————–+
  1. Όλες οι διατάξεις του Συντάγματος υπόκεινται σε αναθεώρηση με τις
  προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που περιγράφονται στο παρόν άρθρο.
  Ως αναθεώρηση ορίζεται η τροποποίηση ή και προσθήκη ή και διαγραφή άρθρων του
  ισχύοντος Συντάγματος.

  2. Η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος άρχεται με γραπτή πρόταση που
  προσυπογράφεται τουλάχιστον από το 1/50 (2%) των Ελλήνων πολιτών.

  3. Το κείμενο της πρότασης αναθεώρησης κατατίθεται στο νομοθετικό σώμα της
  Πολιτείας το οποίο ελέγχει την εγκυρότητά του όπως αυτή ορίζεται στη
  παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

  4. Η γραπτή πρόταση για αναθεώρηση του Συντάγματος θεωρείται έγκυρη όταν:
  4.1. Τα γραπτά σύμβολα του κειμένου περιλαμβάνουν αποκλειστικά Ελληνικούς
  χαρακτήρες και σημεία στίξης καθώς και αριθμούς.
  4.2. Το κείμενο περιλαμβάνει:
  α. Αιτιολογική έκθεση.
  β. Τά προτεινόμενα άρθρα όπως αυτά θα τεθούν υπ’ όψη της δημόσιας
  διαβούλευσης και των τελικών ψηφοφοριών.
  Για κάθε προτεινόμενο άρθρο υφίσταται παράγραφος που ορίζει ρητά τη
  διάρκεια αναστολής αναθεωρήσεώς του η οποία θα έχει ακέραια τιμή
  έτους με ελάχιστη τιμή των 5 και μέγιστη αυτή των 25 ετών.
  γ. Κατάλογο με τα στοιχεία ταυτοποίησης των συνυπογραφόντων πολιτών.
  4.3. Τη χρονική στιγμή της υποβολής της πρότασης:
  α. Κάθε αναφερόμενο στη πρόταση άρθρο δέν υπόκειται σε αναστολή
  αναθεωρήσεώς του.
  β. Δέν έχει ορισθεί μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης δημόσιας
  διαβούλευσης για Συνταγματική αναθεώρηση.
  4.4. Ο κατάλογος με τα στοιχεία ταυτοποίησης των συνυπογραφόντων
  περιλαμβάνει αριθμό υπογραφών τουλάχιστον του 1/50 (2%) του σώματος
  των Ελλήνων πολιτών.

  5. Η γραπτή πρόταση αναθεώρησης κατατίθεται στο νομοθετικό σώμα της Πολιτείας
  και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου που περιέχει και την ημερομηνία κατάθεσης.
  5.1. Το σώμα αυτό υποχρεούται από την ημερομηνία κατάθεσης μετά διάστημα
  3 εργασίμων ημερών:
  α. Να έχει ελέγξει και αποφανθεί για την εγκυρότητα της πρότασης
  αναθεώρησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 4.1, 4.2 και 4.3 της
  παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
  β. Να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία του κειμένου 4.2.α και 4.2.β της
  παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
  γ. Να δημοσιοποιήσει την αιτιολόγηση της ακυρότητας της σε περίπτωση
  που κρίνει άκυρη τήν πρόταση ως πρός τις προϋποθέσεις 4.1, 4.2 και
  4.3 της παραγράφου 4 και να τερματίσει τήν όλη διαδικασία για τη
  συγκεκριμένη πρόταση αναθεώρησης.
  δ. Σε περίπτωση που υφίστανται περισσότερες της μιάς έγκυρες προτάσεις
  αναθεώρησης που έχουν κατατεθεί τήν ίδια ημερομηνία, να διενεργήσει
  δημόσια κλήρωση η οποία θα προσδιορίσει τη σειρά εξέτασης ταυτοποίησης
  των υπογραφόντων και τις ημερομηνίες έναρξης διαβουλεύσεων.
  ε. Να δημοσιοποιήσει ότι εκκινεί τη διαδικασία ελέγχου ταυτοποίησης των
  υπογραφόντων τις προτάσεις με τη σειρά εξέτασης της παραγράφου 5.1.δ.
  5.2. Ως δημοσιοποίηση ορίζεται η ανακοίνωση στα δημόσια ηλεκτρονικά και
  συμβατικά ΜΜΕ.

  6. Σε περίπτωση που η πρόταση αναθεώρησης κριθεί έγκυρη ως πρός τις
  προϋποθέσεις 4.1, 4.2 και 4.3 της παραγράφου 4, το νομοθετικό σώμα της Πολιτείας
  θα πρέπει μετά διάστημα ενός μηνός να δημοσιοποιήσει το αποτέλεσμα των ελέγχων
  ταυτοποίησης των συνυπογραψάντων πολιτών.
  Εάν οι έλεγχοι αποβούν αρνητικοί, τότε το σώμα δημοσιοποιεί την απόφασή του
  μαζί με την αιτιολόγησή της και τερματίζει τήν όλη διαδικασία για τη
  συγκεκριμένη πρόταση αναθεώρησης.
  Σε περίπτωση θετικής αποτίμησης, δημοσιοποιεί την απόφασή του μαζί με τις
  ημερομηνίες έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης καθώς και τις
  ημερομηνίες των ψηφοφοριών.
  6.1. Η ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται σε διάστημα
  ενός μηνός από τήν ημέρα της δημοσιοποίησης θετικής απόφασης εάν δέν
  έχουν ήδη ορισθεί μεταγενέστερες ημερομηνίες έναρξης διαβουλεύσεων.
  6.2. Εάν έχουν ήδη ορισθεί μεταγενέστερες ημερομηνίες διαβουλεύσεων τότε
  εξετάζεται η πρόταση σε σχέση με τις προτάσεις που έχουν ήδη τεθεί για
  διαβούλευση κατα τη χρονική σειρά έναρξής τους.
  α. Εάν για συγκεκριμένη προκριθείσα διαβούλευση, τα άρθρα στα οποία
  η πρόταση αναφέρεται είναι και άρθρα της πρότασης διαβούλευσης, τότε
  η πρόταση εισάγεται σαν τροπολογία στη διαβούλευση. Η ημερομηνία
  έναρξης της διαβούλευσής της συμπίπτει με αυτή της πρότασης διαβούλευσης
  που εξετάσθηκε.
  Σε αντίθετη περιπτωση, εξετάζεται η επόμενη πρόταση που έχει ημερομηνία
  διαβούλευσης.
  β. Εάν οι διαδοχικοί έλεγχοι της παραγράφου 6.2.α είναι αρνητικοί,
  τότε ορίζεται νέα ημερομηνία έναρξης δημόσιας διαβούλευσης και
  ψηφοφοριών για τη συγκεκριμένη πρόταση αναθεώρησης που άρχεται μετά το
  πέρας της πιθανής δεύτερης ψηφοφορίας της πλέον απομακρυσμένης χρονικά
  δημόσιας διαβούλευσης, με τήν αίρεση ότι τη στιγμή της έναρξης της
  διαβούλευσης δέν θα υπάρχουν άρθρα στη πρόταση αναθεώρησης για τα
  οποία θα ισχύει αναστολή της αναθεωρήσεώς τους.
  6.3. Η ημερομηνία λήξης είναι αυτή που προκύπτει από το διάστημα
  διαβούλευσης που έχει ορισθεί στη πργ. 7.1.δ και την ημερομηνία έναρξης.
  6.4. Η ημερομηνία της πρώτης ψηφοφορίας είναι η αμέσως επομένη ημέρα από τη
  λήξη της δημόσιας διαβούλευσης. Η ημερομηνία της πιθανής δεύτερης
  ψηφοφορίας ορίζεται να έπεται μιάς εβδομάδος της πρώτης.
  6.5. Ως δημοσιοποίηση ορίζεται η ανακοίνωση στα δημόσια ηλεκτρονικά και
  συμβατικά ΜΜΕ.

  7. Περί δημόσιας διαβούλευσης.
  7.1. Συμμετέχοντες, δημοσιότητα, διάρκεια.
  α. Στη δημόσια διαβούλευση συμμετέχουν ατομικώς μόνο Ελληνες πολίτες.
  β. Οι ερωτήσεις/απαντήσεις/τοποθετήσεις είναι επώνυμες.
  γ. Η διαβούλευση ειναι προφορική και γραπτή. Για τη προφορική
  διαβούλευση ισχύει η αρχή της ισότητας χρόνου λόγου. Για τη
  γραπτή ισχύει η αρχή της ισότητας χώρου για το γραπτή αποτύπωσή του.
  Αμφότερες διεξάγονται από τα δημόσια ηλεκτρονικά και συμβατικά ΜΜΕ και
  υπάρχει μόνιμη καταγραφή τους. Το νομοθετικό σώμα της Πολιτείας μεριμνά
  ώστε να τηρείται αφ’ ενός η αβίαστη έκφραση και αφ’ ετέρου η αρχή της
  ισότητας χρόνου και χώρου για τον προφορικό και γραπτό λόγο αντίστοιχα. Επίσης μεριμνά ώστε τα πρακτικά της δημόσιας διαβούλευσης να βρίσκονται
  ανά πάσα χρονική στιγμή στην διάθεση του σύνολου των Ελλήνων πολιτών.
  δ. Η διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται στο διάστημα των
  3 μηνών εάν η πρόταση αναφέρεται σε ένα μόνο άρθρο του Συντάγματος και
  σε 6 μήνες σε κάθε άλλη περίπτωση.
  7.2. Τροπολογίες, Τροποποιήσεις τροπολογιών.
  α. Κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης μπορούν να κατατίθενται
  στο νομοθετικό σώμα της Πολιτείας τροπολογίες της πρότασης αναθεώρησης,
  καθώς και τροποποιήσεις τροπολογιών. Αυτές τίθενται σε τελική ψηφοφορία
  μαζί με τήν αρχική πρόταση.
  β. Αναφορά.
  Οι τροπολογίες αναφέρονται αποκλειστικά σε τροποποιήσεις των άρθρων
  που η πρόταση αναθεώρησης περιέχει. Κάθε τροπολογία μπορεί να
  συνοδευθεί από μία ή περισσότερες τροποποιήσεις της.
  (Τροποποίηση τροπολογίας). Οι τροποποιήσεις τροπολογιών, τροποποιούν
  υποσύνολα των άρθρων των τροπολογιών που αυτές αναφέρονται.
  γ. Χρόνος κατάθεσης.
  Τροπολογίες δύνανται να κατατεθούν από τήν έναρξη της διαβούλευσης
  μέχρι το ήμισυ (1/2) του χρόνου διάρκειά της. Τροποποιήσεις τροπολογιών
  μπορούν να κατατίθενται από την χρονική στιγμή της κατάθεσης της πρώτης
  τροπολογίας μέχρι τα τρία τέταρτα (3/4) του χρόνου διάρκειας της
  διαβούλευσης της από την έναρξή της.
  δ. Απαιτήσεις εγκυρότητας.
  Σε ότι αφορά το έγκυρο της τροπολογίας ή τροποποίησης τροπολογίας,
  ισχύουν ακριβώς οι ίδιοι όροι της παραγράφου 4 πλήν του ελάχιστου
  αριθμού συνυπογραφόντων που ορίζονται στο ήμισυ (1/2) για τις
  τροπολογίες και του ενος τετάρτου (1/4) για τις τροποποιήσεις
  τροπολογιών του αντίστοιχου αριθμού για τη κατάθεση μιάς πρότασης.
  ε. Η διαδικασία κατάθεσης και έγκρισης τροπολογίας ή τροπολογίας
  τροπολογίας γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως αυτό της πρότασης
  αναθεώρησης.
  Ο χρόνος πιστοποίησης του αριθμού των υπόγραφόντων είναι αντίστοιχα
  το 1/2 και 1/4 του αντίστοιχου της πρότασης αναθεώρησης.
  στ. Ονοματολογία.
  Η κάθε έγκυρη τροπολογία σχηματίζει το όνομά της με πρόθεμα το όνομα της
  πρότασης αναθεώρησης και επίθεμα ένα αύξοντα αριθμό ανάλογο με τη
  χρονική σειρά υποβολής της. Η κάθε έγκυρη τροποποίηση τροπολογίας
  έχει σαν πρόθεμα το όνομα της τροπολογίας που αναφέρεται και επίθεμα
  ένα αύξοντα αριθμό που δηλώνει τη χρονική σειρά υποβολής της για τη
  συγκεκριμένη τροπολογία.
  Το πρόθεμα διαχωρίζεται με το επίθεμα με το σύμβολο «.».

  8. Περί ψηφοφορίας.
  Διεξάγονται το πολύ δύο μυστικές ψηφοφορίες για την επιλογή της
  πρότασης ή τροπολογίας ή τροποποίησης τροπολογίας πρός αναθεώρηση του
  Συντάγματος με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στήν επόμενη παράγραφο.
  8.1. Συμμετοχή.
  Στίς ψηφοφορίες συμμετέχει το σύνολο των Ελλήνων πολιτών. Οι ψηφοφορίες
  είναι υποχρεωτικές. Οι μή συμμετέχοντες στερούνται για μία πενταετία
  των πολιτικών τους δικαιωμάτων καθώς και των δημοσία δαπάνη παροχών της
  Πολιτείας.
  8.2. Ψηφοδέλτια.
  Τα ψηφοδέλτια που συμμετέχουν στην πρώτη ψηφοφορία είναι αυτό της
  πρότασης, των τυχόν τροπολογιών της, των τυχών τροπολογιών τροπολογιών
  και επιπλέον:
  β.1 Αποδοχής του υπάρχοντος Συντάγματος. (Συμβολικό όνομα: ΥΣ)
  β.2 Της άρνησης όλων των υπολοίπων ψηφοδελτίων.
  (Συμβολικό όνομα: Α).
  Τα ψηφοδέλτια που συμμετέχουν στη τυχόν δεύτερη ψηφοφορία καθορίζονται
  στις παραγράφους 9.1.α. και 9.1.γ.

  9. Λογική επιλογής.
  Τα ψηφοδέλτια καταμετρούνται και κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά ως πρός τον
  αριθμό τους.
  9.1. Πρώτη ψηφοφορία.
  Επιλέγεται το ψηφοδέλτιο που θα συγκεντρώσει αριθμό ψήφων μεγαλύτερο
  του 50% του αριθμού των Ελλήνων πολιτών.
  Εάν το επιλεχθέν ψηφοδέλτιο είναι το ΥΣ ή το Α τότε παραμένει
  εν ισχύ το υπάρχον Σύνταγμα χωρίς αναθεώρηση.
  Δέν ενεργοποιείται δεύτερη ψηφοφορία.
  Στη περίπτωση που δέν υπάρχει ψηφοδέλτιο με αριθμό ψήφων μεγαλύτερο του
  50% του συνόλου των Ελλήνων πολιτών:
  α. Κατατάσσονται τα ψηφοδέλτια σε φθίνουσα σειρά με βάση την
  αριθμό των ψήφων τους. Επιλέγονται για συμμετοχή στη δεύτερη
  ψηφοφορία τα ψηφοδέλτια που ανήκουν στην ελάχιστη φθίνουσα σειρά
  κατάταταξης με άθροισμα ψήφων των ψηφοδελτίων αυτών που να
  υπερβαίνει το 50% του συνόλου των Ελλήνων πολιτών.
  β. Εάν το σύνολο των επιλεγμένων ψηφοδελτίων είναι μόνο τα ΥΣ, Α
  τότε παραμένει εν ισχύ χωρίς αναθεώρηση το υπάρχον Σύνταγμα.
  Δέν ενεργοποιείται δεύτερη ψηφοφορία.
  γ. Σε κάθε άλλη περίπτωση διεξάγεται δεύτερη ψηφοφορία στην
  οποία συμμετέχουν τα ψηφοδέλτια που επιλέγησαν όπως στη παράγραφο
  9.1.α. και επιπλέον τα ψηφοδέλτια ΥΣ, και Α.
  9.2. Δεύτερη ψηφοφορία.
  Ενεργοποιείται στη περίπτωση γ. της παραγράφου 9.1.
  Επιλέγεται το ψηφοδέλτιο που θα συγκεντρώσει αριθμό ψήφων μεγαλύτερο
  του 50% του αριθμού των Ελλήνων πολιτών.
  Στη περίπτωση που δέν υπάρχει ψηφοδέλτιο με αριθμό ψήφων μεγαλύτερο του
  50% του συνόλου των Ελλήνων πολιτών παραμένει εν ισχύ χωρίς αναθεώρηση
  το υπάρχον Σύνταγμα.

  10. Το παρόν άρθρο παραμένει σε αναστολή αναθεώρησης για 25 έτη από τήν
  ημερομηνία της αρχικής του έγκρισης.
  +————————————————————————–+

  • ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1.
   Υποθέτουμε ότι σε μιά χρονική στιγμή που δέν υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία
   Συνταγματικής αναθεώρησης, υποβάλλονται ταυτοχρόνως 5 προτάσεις αναθεώρησης.
   Υποθέτουμε ότι το υπάρχον Σύνταγμα είναι το σημερινό με
   ΥΣ = {1,…,120}
   το σύνολο των άρθρων του.
   Εστω οι προτάσεις αναθεώρησης με το αντίστοιχο σύνολο άρθρων στα οποία
   αναφέρονται:
   ΠΑ(1) = {50, 60, 110}
   ΠΑ(2) = {50}
   ΠΑ(3) = {50, 60}
   ΠΑ(4) = {2,20,33}
   ΠΑ(5) = {2, 5, 10, 17, 20, 33, 121}.
   (Η ΠΑ(5) έχει και προσθήκη νέου άρθρου που αριθμείται με αριθμό μεγαλύτερο
   του 120).

   Μετά 3 εργάσιμες ημέρες έχουμε τα αποτελέσματα εγκυρότητας καθώς και την
   κλήρωση για τη σειρά εξέτασης των προτάσεων.
   Εστω το αποτέλεσμα:
   +——-+—————+—————+
   ΠΑ Εγκυρότητα Σειρά κλήρωσης
   +——-+—————+—————+
   ΠΑ(1) Άκυρη 0
   ΠΑ(2) Έγκυρη 3
   ΠΑ(3) Έγκυρη 1
   ΠΑ(4) Έγκυρη 4
   ΠΑ(5) Έγκυρη 2
   +——-+—————+—————+
   (Π.χ. η ΠΑ(1) κηρύχθηκε άκυρη γιατί ζητούσε αναθεώρηση άρθρου με
   διάρκεια αναστολής αναθεώρησης εκτός ορίων (Πργ. 4.2.β)

   Ξεκινάει το χρονικό διάστημα του ενός (1) μηνός διακρίβωσης της ταυτότητας
   των υπογραφόντων ( Πργ. 6)
   Στο διάστημα αυτό μπορούν να κατατίθενται προτάσεις αναθεώρησης μιάς και
   δέν έχει ορισθεί ήδη κάποιο χρονικό διάστημα δημόσιας διαβούλευσης.

   Μετά από 1 μήνα δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα της διακρίβωσης καθώς και
   οι ημερομηνίες έναρξης των αντίστοιχων διαβουλεύσεων.
   +——-+—————+—————+—————+
   ΠΑ Ταυτοποίηση Σειρά κλήρωσης Έναρξη Δ.Δ.
   +——-+—————+—————+—————+
   3 Άκυρη 1 0
   5 Έγκυρη 2 2012-03-04
   2 Έγκυρη 3 2012-09-04
   4 Έγκυρη 4 2012-03-04
   +——-+—————+—————+—————+
   Στη περίπτωση αυτή η πρόταση ΠΑ(4) εισάγεται για διαβούλευση στη δημόσια
   διαβούλευση της ΠΑ(5) σαν τροπολογία ΠΑ(5).1
   Εάν στη σειρά της κλήρωσης εναλλασσόταν η ΠΑ(4) με τη ΠΑ(5) τότε θα είχαμε
   τον εξής πίνακα:
   +——-+—————+—————+—————+
   ΠΑ Ταυτοποίηση Σειρά κλήρωσης Εναρξη Δ.Δ.
   +——-+—————+—————+—————+
   3 Άκυρη 1 0
   4 Έγκυρη 2 2012-03-04
   2 Έγκυρη 3 2012-09-04
   5 Έγκυρη 4 2012-12-04
   +——-+—————+—————+—————+

   ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2.
   Δενδρικό διάγραμμα με τη πρότασης αναθεώρησης, των τροπολογιών καθώς και
   τροποποιήσεων τροπολογιών της ΠΑ(5) στη διαδικασία διαβούλευσής της.

   ΠΑ(5)
   ____________|____________________________________ <= Πρόταση.
   | | | |
   ΠΑ(5).1 ΠΑ(5).2 ΠΑ(5).3 ΠΑ(5).4
   |__________ ________|____________ <= Τροπολογίες.
   | | | | |
   ΠΑ(5).1.1 ΠΑ(5).1.2 ΠΑ(5).3.1 ΠΑ(5).3.2 ΠΑ(5).3.3
   50. Επιπλέον αυτών και
   τα ψηφοδέλτια των ΥΣ και Α σύμφωνα με τη Πργ. 9.1.γ.
   (Ελάχιστη φθίνουσα σειρά κατάταξης με άθροισμα > 50% είναι η
   1,2,3,4,5).
   Αποτελέσματα 2ης Ψηφοφορίας:
   (Υποθέτω ότι ο αριθμός των Ελλήνων πολιτών είναι 100)
   +———–+———–+—-+
   Ψηφοδέλτιο Ψήφοι Θέση
   +———–+———–+—-+
   ΠΑ.4 33 1
   ΠΑ.3.2 33 1
   ΠΑ.1.1 33 1
   Α 1 2
   ΠΑ.3 0 3
   ΥΣ 0 3
   +———–+———–+—-+
   Σύμφωνα με τη Πργ 9.2 παραμένει εν ισχύ το υπάρχον Σύνταγμα.
   Σχολιασμός: Ενω είναι πρόδηλη η ανάγκη αλλαγής του, εν τούτοις δέν υπάρχει
   συναίνεση επί των προτάσεων. Αποτέλεσμα είναι η μή αλλαγή του. Ισως
   χρειαστεί να γίνει νέα προσπάθεια με προτάσεις που να συναινούν
   περισσότεροι πολίτες.

  • Μα νομίζω ότι εδώ γίνεται διαβούλευση για νέο σύνταγμα,
   υπό την έννοια ότι θα καθορίζει κυρίως την παιδεία εκείνη
   που θα βοηθά τον πολίτη να απαλλαγεί από πολλά
   [τερτίπια –ταμπού –εγωπάθεια –εγωκεντρισμό –ατομισμό –καιροσκοπισμό –ψεύδος –μηχανορραφία –τον ίδιο το φόνο μεταξύ μας]
   και ένα σωρό από απαράδεκτες συμπεριφορές.
   Αλλάζουμε το σύνταγμα, ακριβώς γι’ αυτούς τους Λόγους, όχι μόνον να ελέγξουμε τους κακούς μας εαυτούς, αυτό το κάνει ειδικά το παρόν σύνταγμα, αλλά να περάσουμε κανόνες και ορισμούς [παιδείας] που θα μας προάγει σε συνετούς και έμπιστους μεταξύ μας πολίτες, ώστε στο μέλλον να καταργήσουμε τα απαίσια μέτρα καταστολής που εφαρμόζουμε προκειμένου, λόγω των αδικιών που ισχύουν μέσω του ισχύοντος συντάγματος, να μη σφαχτούμε παντελώς μεταξύ μας.
   στο υπό διαβούλευση σύνταγμα αναζητούμε θεσμούς που θα προάγουν τους πολίτες σε ισότιμα αξιοπρεπή μέλη της κοινωνίας με κύρος και αυτοσεβασμό. – Προληπτικά μέτρα θα εφαρμόζουμε στο εξής κι όχι καταστολή της Βίας.
   Η βία για να κατασταλεί απαιτεί πιο βίαια μέσα.
   Συνεπώς αναζητούμε μεθόδους και συστήματα τέτοια που θα αποκλείουν την ίδια τη βία.
   Επομένως, όλος ο καυγάς που στήθηκε εδώ, για αναθεώρηση και τέτοια
   είναι για ανθρώπους [ανυπόμονους απείθαρχους ανυπάκουους]…
   κοντολογίς Τσαρλατάνους που ποτέ δεν θέλουν να προάγουν μεταξύ μας κλίμα εμπιστοσύνης.
   Αυτή είναι η ίδια η υπάρχουσα ολιγαρχία.
   Και μάλλον εδώ φαίνεται ότι συμμετέχουν περισσότεροι εραστές της ολιγαρχίας
   κι όχι τόσο άνθρωποι που όντας είναι διατεθειμένοι να ξεφύγουν από τον ίδιο τον κακό τους εαυτό. –
   αυτά τα περίπλοκα άρθρα και παράγραφοι είναι για ανθρώπους πανούργους και απόλυτα συμφεροντολόγους ατομιστές.
   μιλάμε φίλες και φίλοι -πάνω απ’ όλα για την αλλαγή νοοτροπίας.
   Δεν μπορεί να μιλάμε σοβαρά για ριζική διαβούλευση κι από την άλλη, να αφήνουμε να εννοηθεί ότι κάνουμε λάθος.
   Τι λάθος κάνουμε όταν ορίζουμε ως κυρίαρχη αρχή την υπαρξιακή ισοτιμία και κύρος του [κάθε] πολίτη, πάνω βεβαίως στις αρχές της απολύτου αμοιβαιότητας όλων μεταξύ μας;
   και πως είναι δυνατόν να αναζητούμε αλλαγές σε Νέες αρχές,
   αφού ακόμα ούτε καν τις καταλάβαμε πόσο μάλλον να τις εφαρμόσουμε;

   Είμαι της γνώμης λοιπόν ότι τέτοιοι καυγάδες δεν ωφελούν σε τίποτα.
   Δεν θα κοιτάμε πώς να αλλάξουμε [και] το νέο σύνταγμα, αλλά,
   πως, πρώτα και κύρια να το χωνέψουμε διανοητικά ώστε να το εφαρμόσουμε.

   Εσείς τι λέτε, θα κάνουμε πειράματα αν και κατά πόσο θα μάθουμε να σεβόμαστε εκτιμούμε και αγωνιούμε μάλιστα για το κύρος την υγεία και την ευημερία του άλλου;
   Αν δεν κάνω λάθος, η πρόταση πως… το δικαίωμα αλλαγής –τροποποίησης αναθεώρησης ανά πάσα στιγμή –του συντάγματος!!!!
   Είναι αν μη τι άλλο επιπόλαιη και δείγμα ανωριμότητας, η, προβοκάτσια στημένη από τα ίδια κέντρα εξουσίας.
   Πέρα απ’ αυτό και μακριά από κάθε κέντρο της γνωστής μέχρι τώρα ολιγαρχίας
   Είμαι πεπεισμένος ό,τι Είμαστε πια ώριμοι να καθιερώσουμε κανόνες που θα έχουν πια διαχρονική ισχύ. Αυτός είναι ο στόχος μας –να σταματήσουν οι ίδιοι οι καυγάδες μεταξύ μας για του τι σύνταγμα και κανόνες συμπεριφοράς θα επινοούμε κάθε τρεις και λίγο…
   Γιατί λοιπόν όλος αυτός ο καυγάς για ελευθερία [καθημερινών αλλαγών] αυτή την εντύπωση μας δίνεται φίλες και φίλοι με αυτόν τον καυγά, σαν αυτό που λέει, ακόμα δεν τον είδαμε Γιάννη τον ε βγάλαμε;

   λες και πρόκειται για τα παπούτσια τα ρούχα μας

   ή κάτι παιχνίδια να κλωτσάμε…

   φίλες και φίλοι –εδώ γίνεται διαβούλευση για νέους κανόνες [συμπεριφοράς μας] στην ουσία μεταξύ μας. και πάνω απ’ όλα –για διαχρονικούς κανόνες ώστε να μπορέσουμε να τους εφαρμόσουμε, όχι όποιον δεν τον [συμφέρει] να προβάλει και αντίσταση… αυτό ακριβώς το ατομικό συμφέρον με παράλληλη απαξία του κοινωνικού συνόλου ως αμιγές σύνολο πάμε να διορθώσουμε.
   για να εφαρμόσουμε νέους κανόνες, δεν μπορεί να φταίνε οι ίδιοι οι κανόνες που θεσπίζουμε αλλά εμείς οι ίδιοι.
   Αυτό κάνουμε με το νέο σύνταγμα ορίζουμε μεταξύ των άλλων και κυρίως,

   τους μεταξύ μας τρόπους συμπεριφοράς μας σε όλα τα επίπεδα. –

   κι αυτό όπως ο κάθε μυαλωμένος το καταλαβαίνει, δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη

   ως εκ τούτου προτείνω:

   1. το Παρόν σύνταγμα ορίζεται και ισχύει Αναλλοίωτο για 100-εκατό συνεχή χρόνια.
   2. παρόλα αυτά, πιστοί στις αρχές της ελευθερίας δύναται να γίνει νωρίτερα συζήτηση για [αναθεώρηση], αφού περάσουν σίγουρα πάνω από 40 χρόνια με αναλλοίωτες τις παρούσες διατάξεις, ώστε να δούμε απτά αποτελέσματα, και
   μόνον εφόσον προταθεί από τουλάχιστον 25% των πολιτών και αυτό να γίνει αποδεκτό δια δημοψηφίσματος από το 4/5α του εκλογικού σώματος.
   3.μόνον με την πάροδο τουλάχιστον 50α χρόνια είναι δυνατόν να γίνει δεκτή πρόταση αναθεώρησης από το 10% των πολιτών με δημοψήφισμα 61% + και μόνον για θέματα που αφορούν ατομικές υποθέσεις κι όχι το σύνολο της Κοινωνίας.
   4. Μετά από εκατό χρόνια δύναται να γίνει γενική αναθεώρηση δια δημοψηφίσματος με πάνω του 85% του εκλογικού σώματος.

 3. Παράγρ. 1
  Δεν συμφωνώ με το να υπόκεινται σε αναθεώρηση ΟΛΕΣ οι διατάξεις του Συντάγματος. ΠΡΟΤΕΙΝΩ να εντάσσονται σ’ ένα «σκληρό πυρήνα» και να ΜΗΝ υπόκεινται σε αναθεώρηση, οι διατάξεις εκείνες που ορίζουν ότι:
  – το πολίτευμα της Eλλάδας είναι Δημοκρατία,
  – θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία,
  – όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα,
  – τα κρατικά όργανα πρέπει να προέρχονται από τη λαϊκή βούληση (προστασία δημοκρατικής νομιμότητας),
  – κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους τα κρατικά όργανα πρέπει να ανάγονται στη λαϊκή βούληση και να επιδιώκουν την ευρύτερη δυνατή λαϊκή συναίνεση (προστασία δημοκρατικής νομιμοποίησης).

  Παράγρ. 3
  ΠΡΟΤΕΙΝΩ την εξής διατύπωση: «Το κείμενο της πρότασης αναθεώρησης κατατίθεται εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, στο νομοθετικό σώμα της Πολιτείας το οποίο ελέγχει την εγκυρότητά του όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.»

  Παράγρ. 4.2.α
  ΠΡΟΤΕΙΝΩ την εξής διατύπωση: «Αιτιολογική έκθεση, από την οποία προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι τα προτεινόμενα άρθρα δεν συγκρούονται με την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας.»

  Παράγρ. 4.3.α
  ΠΡΟΤΕΙΝΩ την εξής διατύπωση:
  «Τη χρονική στιγμή της υποβολής της πρότασης πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά οι εξής δύο συνθήκες:
  Κάθε αναφερόμενο στη πρόταση άρθρο δέν υπόκειται σε αναστολή αναθεωρήσεώς του.
  Δέν έχει ορισθεί μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης δημόσιας διαβούλευσης για Συνταγματική αναθεώρηση.»

  • Ιωάννης Λουκέρης said

   Με τις αλλαγές που να κλειδώνουν διατάξεις θα μου επιτρεψετε να διαφωνήσω. Κατ’ αρχήν αν αποφασίσουν οι πολίτες δεν μπορεί κάποιος να σταματήσει αυτή την απόφαση, πόσο μάλλον μία παράγραφος σε ένα χαρτί. Πέραν αυτού είναι και ζήτημα αρχής. Όταν λέμε πως «όλες οι εξουσίες πηγάζουν απ’ τον λαό» δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τον λαό από το να κάνει ότι θέλει με το σύνταγμά του.

 4. (1) Ομολογώ ότι επίτηδες έβαλα στο σχόλιό μου τον πολύ αντιπαθητικό όρο «σκληρός πυρήνας» διότι ήθελα να προκαλέσω τον ευρύ προβληματισμό μας επί του εάν θα υπάρχουν μη-αναθεωρητέες διατάξεις στο νέο Σύνταγμα.
  (2) Κατανοώ και συμμερίζομαι τη διαφωνία του Ι. Λουκέρη. Συμφωνώ ότι το δημοκρατικό πρόταγμα επιτάσσει τη διαρκή κοινωνική και πολιτική ΑΥΤΟΘΕΣΜΙΣΗ.
  (3) Στις προτάσεις που έγραψα εδώ παραπάνω, ήταν σαφές ότι ΔΕΝ προτείνω να ενταχθούν στις μη-αναθεωρητέες διατάξεις του νέου Συντάγματος, αυτές που καθορίζουν τον πυρήνα και τους θεσμούς του πολιτεύματός του. Ναι, ο κυρίαρχος Λαός θα μπορεί να αναθεωρεί ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ θεσμό του πολιτεύματός του, και τα όρια της διάκρισης των εξουσιών, και την ασυλία κεφαλαίων εξωτερικού, κλπ, κλπ.
  (4) Όμως, μέσα μου, προκύπτουν κάποια ερωτήματα που με ωθούν στο ότι πρέπει να υπάρξουν κάποιες εξαιρέσεις. Αναρωτιέμαι: Θα προτείνουμε να αναθεωρούνται οι διατάξεις σχετικά με την ισότητα των πολιτών, την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, την προσωπική ελευθερία, την απαγόρευση βασανιστηρίων, κλπ; Η πρότασή μου είναι ότι, ΟΧΙ, δεν πρέπει να επιτρέπεται να αναθεωρούνται.
  (5) Όσοι εξ ημών προτείνουν, ΝΑΙ να αναθεωρούνται, τότε ας αναρωτηθούν:
  (α) Εάν σε μια χρονική στιγμή μια πλειοψηφία του εκλογικού σώματος αναθεωρήσει μια συνταγμ. διάταξη και στερήσει π.χ. το εκλογικό δικαίωμα από τις γυναίκες, τότε θα είναι πλέον δυνατόν η κατάσταση αυτή να είναι συνταγματικά ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ; Θα είναι δυνατόν μετά από χρόνια, λόγω ακριβώς αυτής της νέας και πλήρως αλλοιωμένης σύνθεσης του εκλογικού σώματος, να ξανα-αναθεωρηθεί η εν λόγω διάταξη;
  (β) Ή, εάν αναθεωρηθεί μια συνταγμ. διάταξη και η κατοικία του πολίτη πάψει να είναι άσυλο ή χάσουν οι πολίτες το δικαίωμα να συνέρχονται ήσυχα και άοπλα, τότε αυτό θα είναι ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟ; Θα είναι δυνατόν μετά από χρόνια να ξανα-αναθεωρηθεί η εν λόγω διάταξη;
  (6) Ελπίζω η τοποθέτησή μου να κριθεί καλόπιστα και νηφάλια.

  • Ιωάννης Λουκέρης said

   Σε μία Αρχή δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Ή ο λαός κάνει ότι θέλει ή δεν μπορούμε να τον βαφτίζουμε πηγή των εξουσιών και εν πολλοίς του κράτους. Κανονικά το ζήτημα θα έπρεπε να λήγει εδώ, αλλά καθώς η νοοτροπία που έχει καλλιεργηθεί από την ίδρυση του (νέου) ελληνικού κράτους είναι συγκεκριμένη και εσφαλμένη, κατά τη γνώμη μου, θα απαντήσω και στα επόμενα.

   Οι ερωτήσεις που θέτει ο αγαπητός Μηνάς ενώ εκ πρώτης όψης έχουν βάση, στην πραγματικότητα όμως είναι σε εντελώς λάθος διάσταση. Εξηγώ την άποψή μου:

   – Κατ’ αρχή υπενθυμίζω ότι καμία διάταξη δεν μπορεί και ούτε πρέπει να μπορεί να περιορίσει την άποψη του λαού. Τι θα γίνει αν σε ένα δημοψήφισμα, που σύμφωνα με αυτά που λέμε μπορεί να προκληθεί από τους πολίτες, η ψήφος είναι υπέρ μιας αντισυνταγματικής πρότασης ή υπέρ τροποποίησης μιας «κλειδωμένης» παραγράφου ; Ο κρατικός μηχανισμός και οι νόμοι πρέπει να υπηρετούν την λαΙκή βούληση, ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΟΣΟ ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ. Αλλιώς πρέπει να το γυρίσουμε σε «πεφωτισμένη δικτατορία».

   – Δεύτερον, αν δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τον ελληνικό λαό ότι δεν θα κάνει αυτά που λέτε (καθώς σύμφωνα με την πρόταση του κ. Ζούκου δεν θα μπορεί παρά μόνο ο λαός να κάνει αναθεωρήσεις) τότε αυτόματα αποδεχόμαστε έναν κρατικό μηχανισμό γκουβερνάντα που πρέπει να μας προσέχει σαν μικρά παιδιά μην πάει και χτυπήσουμε. Αν το αποδεχτούμε αυτό επί της αρχής, τότε να πάμε σπίτια μας και να κρατήσουμε το υπάρχον σύνταγμα. Γιατί ότι και να προτείνουμε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα θα καταλήξει το ίδιο με αυτό που έχουμε.

   – Τρίτον, κατά την αντίληψή μου, τα δικαιώματα του ανθρώπου ούτε προέρχονται, ούτε κατοχυρώνονται και ούτε και μπορούν να αναιρεθούν από το σύνταγμα ή τους νόμους. Τα θεμελιώδη ή φυσικά δικαιώματα του ανθρώπου προέρχονται από την ίδια την ύπαρξή του, άρα κανείς δεν μπορεί να του τα στερήσει. Όλα αυτά λοιπόν που ρωτάτε κανονικά δεν έχουν καμία θέση στο σύνταγμα. Ισχύουν έτσι κι αλλιώς σε ατομικό επίπεδο και κανείς δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό. Αν δεν δεχτούμε την λογική αυτή ανατρέπουμε κατακτήσεις του ανθρώπου που χρειάστηκε μεγάλος αγώνας ώστε να κατοχυρωθούν. Βάζουμε την εκτελεστική εξουσία να είναι χωροφύλακας σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας, γιατί αν περάσουμε διατάξεις που να «προστατεύουν» ‘ή να «παρέχουν» ή να «εξασφαλίζουν» οποιοδήποτε δικαίωμα αυτόματα βάζουμε το Σύνταγμα (και αυτόν που το επιβάλλει, δηλαδή την εκτελεστική εξουσία) πάνω από τα φυσικά δικαιώματα του ανθρώπου. Άρα τίποτα από αυτά δεν πρέπει να αναφέρονται στο σύνταγμα με τέτοιο τρόπο. Πρέπει να αναγνωρίζονται ΡΗΤΑ ως πρότερα και ανώτερα του συντάγματος, άρα εκτός δικαιοδοσίας του και σε καμία περίπτωση ως διαπραγματεύσιμα μέρη του, όπως αυτόματα γίνονται όταν προσπαθήσουμε να τα «κλειδώσουμε» και να τα «προστατεύσουμε» δια του συντάγματος.

 5. Soula said

  Dyskolo, poly dyskolo na pei kaneis oti an den katohyrvnontai kai graptos ta anthropina dikaiomata tou polith (kai theorountai rhta mono san aftonohta) tote tha tirithoun! Mehri simera vlepoume oti akoma kai me ta grapta arthra den katohyrvnontai kai paraviazontai, poso mallon otan tha einai rhta! Prepei na vrethei dikleida asfaleias giati oloi xeroume oti an yparxei dimopsifisma pleiopsifias proerhomeno kai ypokinoumeno apo gnosta politika tzakia kai symferonta tote tha syretai olos o laos se katastaseis aprovleptes gi’ afton alla provlepsimes gia tous gnostous tis diaplokis!!

  • Ιωάννης Λουκέρης said

   Εξηγώ λίγο καλύτερα το θέμα της κατοχύρωσης. Παρατηρήστε τα δύο παρακάτω (παραδειγματικά) αποσπάσματα.

   (α) Το Σύνταγμα αναγνωρίζει την ύπαρξη των φυσικών δικαιωμάτων, ως απόρροια της ανθρώπινης ύπαρξης και ως εκ τούτου πριν και πάνω από οποιοδήποτε κράτος ή κρατικό ή ιδιωτικό φορέα ή ακόμα και τον λαό της χώρας.

   (β) Το Σύνταγμα επιβάλλει και εγγυάται τα φυσικά δικαιώματα του ανθρώπου τα οποία είναι …. κλπ

   Αν ίσχυε το απόσπασμα (α) τότε το σύνταγμα αναγνωρίζει την ύπαρξή τους αλλά τα τοποθετεί και τα ταυτίζει με την ανθρώπινη ύπαρξη, άρα και εκτός οποιασδήποτε διαδικασίας μεταβολής του Συντάγματος.

   Στην δεύτερη περίπτωση απλή αλλαγή του άρθρου σημαίνει και κατάργησή τους.

   Φυσικά και στην πρώτη περίπτωση μπορεί να καταργηθεί το απόσπασμα (α) και μετά να προστεθούν ή να αφαιρεθούν διάφορα άλλα ώστε να μεταβληθεί ο όλος χαρακτήρας του. Όμως αυτό είναι αρκετά δύσκολο καθώς με την παραπάνω πρόταση του κ. Ζούκου. (απ ‘όπου ξεκίνησε και αυτή η κουβέντα) υπάρχει μια μακρά διαδικασία που δεν επηρεάζεται εύκολα από τα πολιτικά τζάκια που αναφέρετε, πολύ περισσότερο αν υιοθετηθεί η γενικότερη πρόταση που έχω κάνει οι ψηφοφορίες να έχουν θετικό αποτέλεσμα με 60% + 1 ψήφο υπέρ και όχι με 50%+1.

   Αν δε υπάρξει ψηφοφορία που να αποδέχεται την απάλειψη των φυσικών δικαιωμάτων υπάρχουν 2 περιπτώσεις:

   – ή είναι νοθευμένη άρα και άκυρη και ταυτόχρονα λόγος ακραίας αντίδρασης των πολιτών
   – ή είναι αληθής, άρα εμπείπτει στα προηγούμενα επιχειρήματά μου: οφείλουμε να την σεβαστούμε ΟΣΟ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΚΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ. Αυτή είναι η έννοια της δημοκρατίας. Αν αισθάνεται κάποιος ότι δεν μπορεί να ζήσει σε τέτοιο καθεστώς οφείλει να αλλάξει το καθεστώς ή χώρα διαμονής.

 6. Αναστασία Νισκοπούλου-Λουκά said

  Απο Soula, Κύριε Λουκέρη, Ευχαριστώ για την απάντησή σας!

 7. […] ‘Αρθρο 110 – (Αναθεώρηση του Συντάγματος) […]

 8. giorgos 78 said

  Oι διατάξεις του Συντάγματος υπόκεινται σε αναθεώρηση, εκτός από εκείνες που καθορίζουν τη βάση και τη μορφή του πολιτεύματος, ως Προεδρικής Δημοκρατίας, καθώς και από τις διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 1, 4 παράγραφοι 1, 4 και 7, 5 παράγραφοι 1 και 3, 13 παράγραφος 1 και 26.Το νέο σύνταγμα πρέπει να εγκριθεί με δημοψήφισμα για να τεθεί σε εφαρμογή.

 9. sami234 said

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ 1. Oι διατάξεις του Συντάγματος υπόκεινται σε αναθεώρηση, μαζί με τις διατάξεις που καθορίζουν τη βάση και τη μορφή του πολιτεύματος, ως Προεδρικής Δημοκρατίας, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 1, 4 παράγραφοι 1, 4 και 7, 5 παράγραφοι 1 και 3, 13 παράγραφος 1 και 26.

  2. H ανάγκη της αναθεώρησης του Συντάγματος διαπιστώνεται με τη διενέργεια δημοψηφίσματος από το λαό έναν τουλάχιστον μήνα πριν. Mε την απόφαση αυτή καθορίζονται ειδικά οι διατάξεις που πρέπει να αναθεωρηθούν.

  3. Aφού η αναθεώρηση αποφασιστεί από το λαό, η επόμενη Bουλή, κατά την πρώτη σύνοδό της, αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις.

  4. Aν η πρόταση για αναθεώρηση του Συντάγματος έλαβε την πλειοψηφία της από το λαό μέσω δημοψηφίσματος, η επόμενη Bουλή κατά την πρώτη σύνοδό της μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις με την πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της.

  5. Kάθε ψηφιζόμενη αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος δημοσιεύεται στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως μέσα σε είκοσι ημέρες αφότου αποφασιστεί από το λαό μέσω του δημοψηφίσματος που θα διεξαχθεί λίγες μέρες πριν.

  6. Δεν επιτρέπεται αναθεώρηση του Συντάγματος πριν περάσει επταετία από την περάτωση της προηγούμενης.

 10. sami5988 said

  Η Εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας γίνεται μέσω δημοψηφίσματος από το λαό με επταετή θητεία και μπορεί να εκλεγεί για 14 ολόκληρα χρόνια. δικαίωμα εκλογής έχουν όσοι συμπλήρωσαν το 50ο έτος της ηλικίας τους. Το ίδιο ισχύει και για τον αντιπρόεδρο του Ελληνικού Κράτους ο οποίος διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και πρέπει να είναι εν ενεργεία βουλευτής……..

 11. sami5988 said

  1. Όλες οι διατάξεις του Συντάγματος υπόκεινται σε αναθεώρηση.

  2.Η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος άρχεται είτε με απόφαση της Βουλής που λαμβάνεται, ύστερα από πρόταση ογδόντα τουλάχιστον βουλευτών, με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της, είτε ύστερα από υπογραφές εξακοσίων χιλιάδων πολιτών.

  3. Σε κάθε περίπτωση η πρόταση θα περιλαμβάνει τις αναθεωρητέες διατάξεις, συγκεκριμένο σχέδιο αναθεώρησης και αιτιολογική έκθεση.

  4. Τόσο η απόφαση της Βουλής, όσο και η πρόταση των πολιτών της παραγράφου 2, τίθενται υποχρεωτικά σε δημοψήφισμα.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: