ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Σχολιάστε κάθε άρθρο, κάνετε προτάσεις για τυχόν αλλαγή του και ψηφίστε.

 • Αρχείο

 • Kατηγορίες

‘Αρθρο 10: (Δικαίωμα αναφοράς προς τις αρχές)

Posted by Διαβούλευση στο 21/03/2012

ΙΣΧΥΟΝ  ΑΡΘΡΟ

1. Kαθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Kράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον, που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το νόμο. 

2. Mόνο μετά την κοινοποίηση της τελικής απόφασης της αρχής στην οποία απευθύνεται η αναφορά, και με την άδειά της, επιτρέπεται η δίωξη εκείνου που την υπέβαλε για παραβάσεις που τυχόν υπάρχουν σ’ αυτή. 

3. Η αρμόδια υπηρεσία ή αρχή υποχρεούται να απαντά στα αιτήματα για παροχή πληροφοριών και χορήγηση εγγράφων, ιδίως πιστοποιητικών, δικαιολογητικών και βεβαιώσεων μέσα σε ορισμένη προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των 60 ημερών, όπως νόμος ορίζει. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής ή παράνομης άρνησης, πέραν των άλλων τυχόν κυρώσεων και έννομων συνεπειών, καταβάλλεται και ειδική χρηματική ικανοποίηση στον αιτούντα, όπως νόμος ορίζει.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1. Kαθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Kράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον, που υπέβαλε την αναφορά, εντός προθεσμίας 30 ημερών.

2. Mόνο μετά την κοινοποίηση της τελικής απόφασης της αρχής στην οποία απευθύνεται η αναφορά, και με την άδειά της, επιτρέπεται η δίωξη εκείνου που την υπέβαλε για παραβάσεις που τυχόν υπάρχουν σ’ αυτή. 

3. Η αρμόδια υπηρεσία ή αρχή υποχρεούται να απαντά στα αιτήματα για παροχή πληροφοριών και χορήγηση εγγράφων, ιδίως πιστοποιητικών, δικαιολογητικών και βεβαιώσεων μέσα σε ορισμένη προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των 30 ημερών. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής ή παράνομης άρνησης, πέραν των άλλων τυχόν κυρώσεων και έννομων συνεπειών, καταβάλλεται και χρηματική ικανοποίηση στον αιτούντα λόγω ηθικής βλάβης.

 

 

10 Σχόλια προς “‘Αρθρο 10: (Δικαίωμα αναφοράς προς τις αρχές)”

 1. Το Ελληνικό κράτος θα πρέπει να παρέχει αρχικώς πλήρη νομική κάλυψη στους πολίτες που τυχόν θα ασκήσουν δίωξη προς οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή. Στην τελική απόφαση που θα προκύψει από τις δικαστικές αρχές θα πρέπει προβλέπεται ρητώς το φυσικό πρόσωπο που θα ευθύνεται για την οποιαδήποτε ζημία του Δημοσίου.

  • συμφωνώ με την παρατήρησή σου Ευάγγελε. και προσθέτω:

   Τι νόημα έχει αλήθεια το άρθρο 2 να φοβίσει αποθαρρύνει τους/τον πολίτη να αναφέρουν τις όποιες ατασθαλίες;
   Αντί δηλαδή να μας ενθαρρύνουν να προσέχουμε τι γίνεται γύρο μας και να το αναφέρουμε, μας αποθαρρύνουν;
   κατά τη γνώμη μου η § 2 πρέπει να καταργηθεί, δεν μπορεί ο πολίτης να αναφέρει κάτι και να βρίσκει και το μπελά του από πάνω.
   ο πολίτης είναι ο εργοδότης του δημόσιου υπάλληλου, κι ως τέτοιον οφείλει να ορισθεί και στο σύνταγμα. – το δημόσιο πρόσωπο σε κάθε περίπτωση είναι υπό του πολίτη κι όχι ο πολίτης υπό του δημόσιου προσώπου. συνιστάτε επομένως οι αναφορές να συνοδεύονται από πλήθος υπογραφών,
   οπότε ο έτσι κι αλλιώς δημόσιος υπάλληλος θα δεχθεί τις συνέπειες κι όχι ο εργοδότης πολίτης. –
   σε κάθε περίπτωση, οι/ο δημόσιος υπάλληλος οφείλει να είναι εκτεθειμένος και να λογοδοτεί παντού και πάντοτε κι όχι ο/οι πολίτες. –

 2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΩΝΗΣ said

  2. Mόνο μετά την κοινοποίηση της τελικής απόφασης της αρχής στην οποία απευθύνεται η αναφορά, και με την άδειά της, επιτρέπεται η δίωξη εκείνου που την υπέβαλε για παραβάσεις που τυχόν υπάρχουν σ’ αυτή και μόνο για τα αδικήματα της συκοφαντίας και της εξύβρισης κατά φυσικού προσώπου.

 3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΩΝΗΣ said

  3. Η αρμόδια υπηρεσία ή αρχή υποχρεούται να απαντά στα αιτήματα για παροχή πληροφοριών και χορήγηση εγγράφων, ιδίως πιστοποιητικών, δικαιολογητικών και βεβαιώσεων μέσα σε ορισμένη προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των 60 ημερών, όπως νόμος ορίζει. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής ή παράνομης άρνησης, πέραν των άλλων τυχόν κυρώσεων και έννομων συνεπειών, καταβάλλεται και ειδική χρηματική ικανοποίηση στον αιτούντα, η οποία βαρύνει προσωπικώς τα υπεύθυνα φυσικά πρόσωπα της Υπηρεσίας, όπως νόμος ορίζει. (ο νόμος δεν το ορίζει και θα πρέπει να το ορίσει. Δεν είναι δυνατόν η πολιτεία δηλ. όλοι εμείς να αποζημιώνουμε πολίτη δηλ. έναν από εμάς!!! Θα πρέπει να τον αποζημιώνει ο φταίχτης Δημ. Υπάλληλος).

  • ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΩΝΗΣ said

   σημ. το 30 ημερών διάστημα είναι λίγο όταν εμπλέκονται περισσότερες της μιάς δημ. υπηρεσίας.

   • Λεωνίδας Σισμανίδης said

    Αναμφίβολα και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ονομάζεται το φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα, κατά πως ο νόμος θα ορίσει, που θα αναλαμβάνει την ευθύνη. Η ανευθυνότητα που οδηγεί στην ατιμωρισία, σε όλους τους τομείς, πρέπει να σταματήσει έτσι ώστε οι Υπηρεσίες να γίνουν λειτουργικές και παραγωγικές.
    Θεωρώ σωστές τις παρατηρήσεις- προτάσεις του Βασίλη ΤΣΩΝΗ για τις παραγράφους 1. και 2. με ένα ερώτημα: Μήπως ακόμη και 30 ημέρες είναι ήδη πολλές στον μέγιστο αριθμό τους όταν μιλάμε για δικαιολογητικά και βεβαιώσεις στον 21ο αιώνα;

 4. Στυλ. Σφακιανάκης said

  Αντί των παραπάνω προτείνω τα κάτωθι.:
  1. Kαθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας το Σύνταγμα και τους νόμους του Kράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες ή αρχές, για ζητήματα που τους αφορούν, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον που υπέβαλε την αναφορά μέσα σε εύλογο διάστημα, όχι πέραν των 50ημερών. Σε περίπτωση παροχής πληροφοριών και χορήγηση εγγράφων, ιδίως πιστοποιητικών, δικαιολογητικών και βεβαιώσεων η υπηρεσία ή αρχή υποχρεούται στη χορήγηση αυτών άμεσα ή εντός 10ημερών το βραδύτερον. Για τυχούσες παραβάσεις που υπάρχουν στην έγγραφη αναφορά του αιτούντος ή και των άλλων η υπηρεσία ή η αρχή ύστερα από την τελική απόφασή της και μόνο ύστερα από την νόμιμη κοινοποίησής της επιτρέπεται να προβεί σε δίωξη εκείνου ή εκείνων που υπέβαλαν την έγγραφη αναφορά.
  2. Όταν η αρμόδια υπηρεσία ή αρχή υπερβαίνει τις ως άνω χρονικές προθεσμίες των 50 και των 10 ημερών, στις οποίες υποχρεούται να απαντήσει, ο αιτών ή οι αιτούντες δικαιούνται να προσφύγουν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες των ως άνω υπηρεσιών και αρχών με δικαίωμα να ζητήσουν χρηματική αποζημίωση τουλάχιστον 100 Ευρώ για εκπρόθεσμη απάντηση, αλλά και ειδική χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη πέραν των 100 Ευρώ

 5. ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ said

  Για το θέμα της αναφοράς προς τις αρχές με αντικείμενο πράξη διαφθοράς που συντελείται απο κρατικό όργανο, να προβλεφθεί η δυνατότητα του οποιοδήποτε έντιμου πολίτη να καταγγέλλει πράξεις διαφθοράς που έχουν πέσει στην αντίληψή του, χωρίς να έχει το φόβο να κυνηγηθεί με συκοφαντική δυσφήμιση, να προστατεύεται το όνομά του, ούτε να είναι υποχρεωμένος ο ίδιος να αποδεικνύει την πράξη, άλλωστε δεν μπορεί ενας απλός πολίτης να ειναι ντετέκτιβ.

 6. […] ‘Αρθρο 10: (Δικαίωμα αναφοράς προς τις αρχές) […]

 7. […] Δημοσιεύθηκε στο Uncategorized | 8 Comments » […]

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: