ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Σχολιάστε κάθε άρθρο, κάνετε προτάσεις για τυχόν αλλαγή του και ψηφίστε.

 • Αρχείο

 • Kατηγορίες

 • Advertisements

‘Αρθρο 25: (Αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων)

Posted by Διαβούλευση στο 21/03/2012

ΙΣΧΥΟΝ  ΑΡΘΡΟ

1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Oι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.

 2. H αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη.

3. H καταχρηστική άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται.

4. Tο Kράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1. Αιτία ύπαρξης του κράτους είναι η κοινωνία. Το κράτος ελέγχεται από την κοινωνία, η οποία συμμετέχει στη λήψη πολιτικών αποφάσεων κατά τους ορισμούς του παρόντος Συντάγματος και οφείλει να διασφαλίζει την ελευθερία, την κοινωνική ασφάλεια, την κοινωνική ειρήνη, την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την δίκαιη κατανομή του εθνικού εισοδήματος, μέσω της δίκαιης φορολογίας και εξασφάλισης της ελεύθερης επιχειρηματικότητας για όλους. 

2. H αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου από το Κράτος αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη.

3. H καταχρηστική άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται.

4. Tο Kράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης.

 5. Οι κάθε είδους αμοιβές στον δημόσιο τομέα ανεξαρτήτως αξιώματος, θέσης και ιδιότητας, αποτελούν, σύμφωνα με τους ορισμούς ειδικών νόμων, συνάρτηση του κατώτατου επιπέδου  διαβίωσης, όπως αυτό θα ορίζεται νομοθετικά κατ΄ έτος. Το κατώτατο αυτό επίπεδο θα ισχύει υποχρεωτικά και για τον ιδιωτικό τομέα. 

 

 

10 Σχόλια to “‘Αρθρο 25: (Αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων)”

 1. Αναστασία Νισκοπούλου-Λουκά said

  Στην παράγραφο 4 του συγκεκριμένου άρθρου «Tο Kράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης.»..συμφωνώ όσον αφορά τα πραγματικά Εθνικά θέματα αλλά μήπως θάπρεπε να συμπληρώσουμε όσον αφορά την οικονομική συνεισφορά (που άπτεται της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης) οτι κάθε Έλληνας πολίτης θα πρέπει να συμμετέχει βάσει της οικονομικής και οικογενειακής κατάστασής του??

  Γνωρίζουμε (κι’ εγώ προσωπικά) οτι βάζουν τους ανέργους, με μηδενικό εισόδημα κι’ αυτούς που δεν έχουν ούτε καν το επίδομα ανεργίας, να πληρώνουνουν ..το επίδομα αλληλεγγύης..υπέρ ανέργων και τα χαράτσια της ΔΕΗ ..με δανεικά χρήματα!! Η προσωποποίηση ενός γελοίου και πλήρως άδικου κράτους που αφήνει τους έχοντες να..κλέβουν εκατομμύρια ευρώ και δεν τους αγγίζει κάν!! Θεωρούν τα τέκνα περιουσιακό στοιχείο και η ύπαρξή τους φορολογείται, ακριβά μάλιστα, αντί να βοηθείται!! Επιδιώκεται η εσκεμμένη..μείωση του πληθυσμού της χώρας αντι να προωθείται, να προστατεύεται και να επιβραβεύεται όπου δή!!!

 2. Παραθέτω εδώ νέα παράγραφο για θέσπιση κατώτατου ορίου διαβίωσης/μισθού.

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  1. Η Πολιτεία καθορίζει κάθε χρόνο δια νόμου το κατώτατο επίπεδο διαβίωσης
  ανα μήνα και τη χρηματική του αποτίμηση που αποτελεί τον κατώτατο
  μηνιαίο μισθό.
  Η διαδικασία αποτίμησης γίνεται από ειδική κρατική υπηρεσία και υπόκειται
  στον έλεγχο των νομοθετικών σωμάτων της Πολιτείας και της δικαιοσύνης.
  2. Κάθε αμοιβή αξιωματούχων του Κράτους θα πρέπει να είναι συνάρτηση του
  κατώτατου μισθού. Η μισθολογική κλίμακα είναι καθορισμένη με νόμο.
  3. Τίθεται ως κατώτατο όριο στις αμοιβές των κρατικών αξιωματούχων,
  λειτουργών, υπαλλήλων ο κατώτατος μισθός και ανώτατο όριο το δωδεκαπλάσιο
  του κατώτατου μισθού.

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

  Κατώτατο επίπεδο διαβίωσης Δ.
  Η Πολιτεία ορίζει με αντικειμενικά κριτήρια το κατώτατο επίπεδο διαβίωσης Δ ανά
  μήνα. (Μιά τέτοια υπηρεσία της Πολιτείας είναι η Εθνική Στατιστική υπηρεσία.)
  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
  1. Τα αντικειμενικά κριτήρια περιλαμβάνουν κατ’ αρχήν τις διατροφικές
  ανάγκες ενός ατόμου, τις ανάγκες ελάχιστης ένδυσης, υπόδησης,
  διαμονής, και μετακίνησης.
  2. Το κατώτατο επίπεδο διαβίωσης ορίζεται κατ’ αρχήν με μετρήσιμα
  μή χρηματικά μεγέθη (π.χ. σε KWH ή θερμίδες ανά άτομο ανά ημέρα/μήνα/έτος).
  Θα μπορούσε να αποτιμηθεί σε ενεργειακό αποτύπωμα κατανάλωσης.
  3. Σάν το ελάχιστο πρότυπο μπορεί να ληφθεί το επίπεδο διαβίωσης ενός απλού
  στρατιώτη που υπηρετεί στις Ενοπλες Δυνάμεις.

  Κατώτατος μισθός Κ.
  Με βάση το κατώτατο επίπεδο διαβίωσης Δ ορίζεται ο κατώτατος μισθός Κ.
  Αποτελεί τή χρηματική αποτίμησή του για το συγκεκριμένο έτος.
  Ο κατώτατος μισθός ορίζεται σε χρηματικές μονάδες ανά χρονική μονάδα
  μήνα.

  Οι παραπάνω πρόταση για το Σύνταγμα της χώρας προβλέπει:
  1. Τήν υποχρέωση του καθορισμού από την Πολιτεία κατ’ έτος με νόμο του
  ποσού Κ τού κατώτατου μισθού.
  2. Ορίζει ότι το σύνολο των μηνιαίων απολαυών ενός δημόσιου λειτουργού ή
  αξιωματούχου της Ελληνικής Πολιτείας ορίζεται ως λxK όπου λ ρητός
  αριθμός που ανήκει στο διάστημα [1, 12].
  3. Καθορίζει ότι με νόμο ορίζεται ο συντελεστής λ για κάθε επίπεδο
  ιεραρχίας της Πολιτείας.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
  1. Δηλ. Επιτρέπεται να υφίσταται μηνιαίος μισθός δημόσιου λειτουργού ή
  αξιωματούχου μέχρι το δωδεκαπλάσιο του κατώτατου μηνιαίου μισθού.
  Το άνω φράγμα του λ = 12 είναι αυτό της ετήσιας σύγκρισης.
  (Ενας χρόνος αποδοχών κατώτατου βασικού μισθού = μηνιαίος μέγιστος).

  2. Ο συντελεστής λ ορίζεται γιά κάθε θέση με απολαυές της Πολιτείας.

  3. Πιθανή κορυφή απολαβών θα είναι αυτή του Προέδρου της Δημοκρατίας
  ή εναλλακτικά των Προέδρων των νομοθετικών, εκτελεστικών, και δικαστικών
  εξουσιών.

  4. Η ρύθμιση αυτή κάνει πράξη τη κοινωνική αλληλεγγύη, δεδομένου ότι όλοι οι
  κρατικοί λειτουργοί, συνδέονται με τον κατώτατο μισθό, και οποιαδήποτε αύξηση ή
  μείωση του κατώτατου μισθού τους επηρεάζει. (Αντιθετα με αυτό που συμβαίνει σήμερα
  όπου η Βουλή αποφασίζει για το ύψος των απολαυών των βουλευτών και το ύψος του
  κατώτατου μισθού χωρίς αυτό να συνδέεται με το κατώτατο επίπεδο διαβίωσης).

  5. Η θέσπιση του κατώτατου επίπεδου διαβίωσης, βάζει ένα ηθικό «κάτω φράγμα» και στις αποδοχές
  του ιδιωτικού τομέα με τήν έννοια ότι οι μισθοί δέν μπορούν να είναι κατώτεροι από αυτό.

  • ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ said

   Επίσης θα έλεγα ότι το σύνολο της μισθολογικής δαπάνης του Κράτους,
   θα έπρεπε, εκτός των κατώτατου βασικού μισθού (και της προσωπικής ικανότητας του καθενός),
   να είναι και συνάρτηση του ΑΕΠ (δηλαδή συγκεκριμένο ποσσοστό του ΑΕΠ),
   ώστε να ακολουθεί τις αυξομειώσεις του.

   Δεν μπορεί να πέφτει το ΑΕΠ και να αυξάνεται το μισθολογικό κόστος.

  • Besy said

   Για μενα θαπρεπει οι μισθοι του Δημοσιου να ειναι ιδιοι με του ιδιωτικου τομεα.Δεν μπορει να εχουμε ενα Δημοσιο με τεραστιες διαφορες στους μισθους σε σχεση με τον ιδιωτικο τομεα.Ολοι μαζι θα πρεπει με ισους ορους να παλευουμε!!!Διαφορετικα παλι θα ειμαστε σε ενα κρατος διακρισεων και ανισοτητων.Και οι μισθοι θα πρεπει να εχουν μια σωστη αλληλουχια απο κατω προς τα επανω,με προστασια στον κατωτατο μισθο.Θα πρεπει να υπαρχουν ορια τα οποια οταν ξεπερνουνται να υπαρχουν ποινες,τις οποιες θα αποφασιζει ο λαος με δημοψηφισματα.Νμιζω πως σε ενα δημοκρατικο κρατος ολα πρεπει να φτιαχτουν απο την αρχη.Και πολυ περισσσοτερο οσον αφορα θεματα εργασιας.Και φυσικα σαν κοινωνια πρεπει απο μονοι μας να πεταξουμε εξω την μαυρη εργασια ,για να μπορεσουμε καποια στιγμη να εχουμε καποιες συνταξεις της προκοπης.Δεν πρεπει η κοινωνια να συνενει στην μαυρη εργασια και να δεχεται εξευτελιστικες αμοιβες.Βασικα πρεπει ολοι να γινουμε υπευθυνοι πολιτες!!!

 3. για ελευθερία και δικαιοσύνη;
  Δεν νομίζω πως… μέσω ελευθερίας, όπως την εννοούν μερικοί
  –θα επέλθει δικαιοσύνη.

  Ελευθερία έχουν και τα… γαϊδούρια
  και τούτοι οι Γκάνγκστερ
  που μας έχουν καπελώσει παντελώς…

  Κατά τα άλλα
  Πρώτη παρατήρηση:
  Αντί [κράτος]: Αιτία ύπαρξης της Πολιτείας…
  Πρέπει να πάψουμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη [κράτος]
  Κράτος σημαίνει δυναστεία από κάποια κάστα,
  ενώ η λέξεις Δήμος Πολιτεία ελληνιστή έχει ευρύτερες έννοιες.
  Εννοεί πολιτισμό και πολίτες ή
  –πολίτες που διαμορφώνουν τον πολιτισμό
  –τους ηθικούς κανόνες μεταξύ των μελών των Δήμων
  –πολιτείας –Πόλεων.
  Η λέξη Κράτος βαράει το κεφάλι, ενώ η λέξη Πόλης Δήμος δημώδη Δημότες Πολίτες Πολίτευμα έχει άλλο άκουσμα και άλλες έννοιες. Εφόσον μιλάμε για πολίτευμα, τότε να λέγαμε …Κρατότευμα…

  Οι λέξεις Πολιτεία Πολίτευμα έχουν πολύ πιο ήπιο άκουσμα αλλά και πολύ πιο διευρυμένες και συμπαθείς έννοιες για το…
  Συνέρχεσθαι Συνεργάζεσθαι Συνεταιρίζεσθαι Συλλογίζεσθαι.

  Έτσι λοιπόν έχουμε:

  § 1. 1. Αιτία ύπαρξης του Δήμου –Πόλης είναι η κοινωνία οι κάτοικοι που καλούνται να διαμορφώσουν Δήμο –Πόλης.
  § 1.2. Η Πολιτεία ελέγχεται από την κοινωνία =
  από τον ίδιο τον εαυτό της ως σώμα πολιτών –αυτοελέγχεται δηλαδή, το οποίο
  –ως σώμα πολιτών μετέχει στη λήψη πολιτικών αποφάσεων κατά τους ορισμούς του παρόντος Συντάγματος και οφείλει να διασφαλίζει την υπαρξιακή ισότητα μεταξύ των μελών, την κοινωνική ασφάλεια, την κοινωνική ειρήνη, την εργασία –για την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την δίκαιη κατανομή του κοινωνικού συλλογικού εισοδήματος.

  § 2. H αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων υπαρξιακών δικαιωμάτων του ανθρώπου από όλα τα μέλη της κοινωνίας αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ίση υπαρξιακή δικαιοσύνη.

  § 3. H καταχρηστική άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται.

  Ναι αλλά τούτοι έχουν ένα σωρό από παράθυρα τρύπες και φεγγίτες να κάνουν τις μύριες καταχρήσεις κάθε διάταξης… Κράτος ιδιώτες πόλης πολιτεία και ένα σωρό από έννοιες… άντε τώρα εσύ απλέ πολίτη να βρεις άκρη…

  Γι’ αυτό καταργούμε την λέξη Κράτος, ακριβώς για να εκλείψει η σύγχυση μεταξύ εξουσίας και ατόμου –πολιτών.
  Οι λέξει Πόλης Πολιτεία Πολίτες –Δήμος Δημότες καταργούν τη διαφοροποίηση σε εξουσία και άτομο,
  ως εκ τούτο τα περί ιδιωτική κατάχρηση του άρθρου 25 § 3.
  γίνεται ξεκάθαρο ότι δηλαδή το δικαίωμα υπάρχει αλλά η διάταξη με τις φράσεις απαγόρευση κατάχρησης –είναι ξεκάθαρη και εννοεί σε όλα τα επίπεδα.

  Το σύνταγμα που συντάσσουμε δεν το συντάσσουμε για να έχει διαφορετικές έννοιες και ερμηνείες σε κράτος και ιδιώτες,
  το σύνταγμα [οι κοινοί μας κανόνες δηλαδή] δεν απευθύνεται προς την εξουσία ή προς τους ιδιώτες αλλά προς τους Πολίτες. Οι/ο πολίτες σχηματίζουν την πολιτεία και άρα ένα είναι το σύνταγμα και επίσης
  –ένας ο κώδικας δικαίου
  –ένα το δικαιικό επίπεδο
  –ένα το δίκαιο. –
  το λάθος επομένως είναι στο διαχωρισμό σε αστικό και δημόσιο δίκαιο,
  και αυτό έχει να κάνει με το μασονικό σύστημα εξουσίας
  να μην βρίσκουμε ποτέ άκρη. Δείτε λοιπόν εδώ:

  http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%CF%85%20281%20%CE%B1%CE%BA&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Ftosyntagma.ant-sakkoulas.gr%2Fnomologia%2Fitem.php%3Fid%3D135&ei=M4_iUMHQJIWP0AXJz4GgDw&usg=AFQjCNF8O3_ngAfSHPKEsSQuMh2iOp7PUw

  όλα αυτά δεν είχαν καμία θέση στην κουβέντα μας αν καταργήσουμε την ίδια τη λέξη κράτος και ορίσουμε για τα πάντα τη λέξη Πόλις Πολιτεία Πολίτες Πολίτευμα Κώδικας Διακαίου των Πολιτών.
  Από πού κι ως που άλλη μεταχείριση για το ίδιο το άτομο, που, πότε είναι πολίτης πότε ιδιώτης;
  Τι είναι ο άνθρωπος λοιπόν κουκουλοφόρος ή κλόουν,
  πότε το παίζει καραγκιόζης και πότε Αγκόπ;
  Για να μας πουν λοιπόν οι Γλωσσολόγοι κι όχι οι δικηγόροι, ποια έννοια έχει να έχω δυο ιδιότητες –του πολίτη και του ιδιώτη;
  Αν θεωρηθώ δηλαδή ιδιώτης [ιδιότροπος δηλαδή] τότε δεν είμαι πολίτης;
  Ε τότε, σαν ιδιότροπος ιδιώτης δεν με αφορά η πόλης; Ή μήπως το κράτος;
  Τι τέλος πάντων;

  Κοιτάτε να δείτε, εδώ δεν θα παίξουμε τις κουμπάρες, είπαμε ότι εδώ μέσα δεν θα μπει ανάμεσά μας κανένας μασόνος,
  κι αντί αυτού βρωμάει ο τόπος απ’ όλες τις πάντες από μασόνους…

  αυτοί οι μηχανορράφοι Μασόνοι δεν είναι πια σε θέση να μας τρελάνουν.
  η πλάκα είναι, την τρέλα τη δική τους
  –κατάφεραν να την σπουδάζουμε και εμείς
  που δεν θέλουμε να έχουμε σχέση με τη μασονία
  κι όμως
  –ολόκληρο το νομικό μαζί με το αστικό και δημόσιό [τους] δίκαιο
  είναι έργο των μασόνων [των εξουσιαστών] δηλαδή, από αυτούς και δια αυτούς που είναι φτιαγμένο και ραμμένο ολόκληρο το σύστημα.

  Μέσα σε αυτό το χάος είναι μπλεγμένοι βεβαίως όλα τα κόμματα θρησκευτικά δόγματα, και ότι προσπαθούν οι υποτίθεται ελεύθεροι πολίτες να δημιουργήσουν με τις λεγόμενες ΜΚΟ Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,
  όπως εδώ είναι μπλεγμένος και ο φίλος μας ο Κόκκας
  που ναι μεν σπούδασε νομικό δίκαιο αλλά
  που να πάει το μυαλό του ότι ολόκληρο το λογοτεχνικό σύστημα
  μαζί με τα δίκαια και άδικα είναι ένα τερατούργημα
  της ίδιας και της αυτής κάστας των μασόνων –Σιωνιστών
  και όσων πλαισιώνουν το τσούρμο των εργαλείων τους
  Γενίτσαρων πολιτικών θρησκευτικών και οικονομικών κανίβαλων.

  Τους απαντούμε ότι, δεν παν να φτιάξουν ότι ρομπότ θέλουνε
  δεν παν να γράψουν και να πουν ότι τους περάσει στο άρρωστο μυαλό τους
  για να κρατήσουν την εξουσία τους,
  από τη στιγμή που δεν ελέγχουν
  –δεν μπορούν πια να κατευθύνουν την ανθρώπινη σκέψη στα δικά τους γρανάζια –έχουν χαμένο το παιχνίδι.

  Προσέξτε Ελληνίδες Έλληνες –όλοι όσοι καταλάβατε επιτέλους ότι πίσω από κάθε κόμμα θρησκεία οικονομικό κέντρο κράτος έθνος ΟΗΕ και όλους τους θεσμούς κρύβονται οι μασόνοι παγκοσμίως,
  μην πιστεύεται τίποτα από ότι διαβάζεται στα βιβλία
  μην ακούτε και βλέπετε τίποτα από τα ΜΜΕ και τύπο,
  τα πάντα σας οδηγούν στα γρανάζια της μασονίας
  –του καπιταλισμού δηλαδή. –

 4. ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ said

  Πολύ ενδιαφέρουσα άποψη αυτή για την Πολιτεία.

 5. Θάνος said

  Εδώ αυτό ήταν ένα πολύ σοβαρό θέμα και εξαιτίας των πολιτικών, οι πολίτες έχασαν το κοινωνικό κράτος. Πρέπει να το επαναφέρουμε.

  Εγώ ο ίδιος δέχομαι την συγχώνευση όλων των υπηρεσιών για καλύτερη εξυπηρέτηση τους.

  Η συγχώνευση κοινωνικών υπηρεσιών είναι ευπρόσδεκτη. Όχι όμως και η απόλυση των Ελλήνων εργαζομένων. Αν κάποια υπηρεσία κλείσει, τότε όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να εργαστούν στις αντίστοιχες άλλες υπηρεσίες στις νυχτερινές ώρες, αντί τις πρωινές, σε εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν όλοι οι πολίτες ανεξαιρέτως θέσεως και κρίοεως στην επίλυση διαφόρων θεμάτων σε χρόνο ρεκόρ.

  Πρέπει να γίνει κάτι και με την γραφειοκρατία. Μέχρι εδώ μπορώ να βοηθήσω.

 6. […] […]

 7. […] Δημοσιεύθηκε στο Uncategorized | 8 Comments » […]

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: