ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Σχολιάστε κάθε άρθρο, κάνετε προτάσεις για τυχόν αλλαγή του και ψηφίστε.

 • Αρχείο

 • Kατηγορίες

 • Advertisements

‘Αρθρο 28: (Κανόνες του διεθνούς δικαίου και διεθνείς οργανισμοί)

Posted by Διαβούλευση στο 21/03/2012

ΙΣΧΥΟΝ  ΑΡΘΡΟ

1. Oι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. H εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

2. Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη, μπορεί να αναγνωρισθούν, με συνθήκη ή συμφωνία, σε όργανα διεθνών οργανισμών αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Για την ψήφιση νόμου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών. 

3. H Eλλάδα προβαίνει ελεύθερα, με νόμο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, σε περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δεν θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και γίνεται με βάση τις αρχές της ισότητας και με τον όρο της αμοιβαιότητας.

Ερμηνευτική δήλωση: Το άρθρο 28 αποτελεί θεμέλιο για τη συμμετοχή της Χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1. Οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. Η εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

2. Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη, μπορεί να αναγνωρισθούν, με συνθήκη ή συμφωνία, σε όργανα διεθνών οργανισμών αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Για την κύρωση αυτής της συνθήκη ή συμφωνίας απαιτείται δημοψήφισμα.

3. Η Ελλάδα προβαίνει ελεύθερα, με νόμο που ψηφίζεται από την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών, σε περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δεν θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και γίνεται με βάση τις αρχές της ισότητας και με τον όρο της αμοιβαιότητας.

 

 

 

13 Σχόλια to “‘Αρθρο 28: (Κανόνες του διεθνούς δικαίου και διεθνείς οργανισμοί)”

 1. ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ said

  ΠΡΟΤΑΣΗ

  Άρθρο 28
  1. Οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. Η εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

  2. Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη, μπορεί να αναγνωρισθούν, με συνθήκη ή συμφωνία, σε όργανα διεθνών οργανισμών αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Για την ψήφιση νόμου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών.
  3. Η Ελλάδα προβαίνει ελεύθερα, με νόμο που ψηφίζεται από την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών, σε περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δεν θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και γίνεται με βάση τις αρχές της ισότητας και με τον όρο της αμοιβαιότητας.

  • πρέπει να προσέχουμε με αυτό το ζήτημα.

   Και μάλλον πρέπει να δούμε ξανά τις παρατηρήσεις μου στα άρθρα 11α και 12α

   θα πρέπει να δούμε τη μορφή που θα δώσουμε στον παραγωγικό τομέα.

   Οι διεθνείς κανόνες δεν είναι αυτοί που υποχρεώνουν τις τοπικές κοινωνίες να υποφέρουν;
   Και γιατί γίνεται αυτό;
   Επειδή το διεθνές δίκαιο δεν είναι προϊόν των κοινωνιών αλλά μιας κάστας.
   Ο ΟΗΕ δεν είναι προϊόν πανανθρώπινης συλλογικής μελέτης αλλά προϊόν των αιμοσταγών νικητών που προέκυψε μέσα από μια βίαιη απάνθρωπη κατάσταση, που οι ίδιοι αυτοί όρισαν και το καταστατικό του ΟΗΕ.

   http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%BF%CE%B7%CE%B5&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unric.org%2Fel%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D14%26Itemid%3D10&ei=pGTkUOjTF8uW0QXp64HQCQ&usg=AFQjCNHk-jrELJ4CiNOZWTITgGhagEUUGg

   ας δούμε το άρθρο 1 παράγραφος 1

   1. Να διατηρούν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, και για να επιτευχθεί αυτό: να παίρνουν αποτελεσματικά συλλογικά μέτρα για να προλαβαίνουν και να απομακρύνουν κάθε απειλή της ειρήνης και για να καταστέλλουν κάθε επιθετική ενέργεια ή άλλης μορφής παραβίαση της ειρήνης και να επιτυχαίνουν, με ειρηνικά μέσα και σύμφωνα με τις αρχές της δικαιοσύνης και του διεθνούς δικαίου, διευθέτηση ή διακανονισμό διεθνών διαφορών ή καταστάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διατάραξη της ειρήνης.

   Για να προλαβαίνουν; Πότε και που αυτοί πρόλαβαν κατιτί τι έκανε ο ΟΗΕ για το Βιετνάμ; Γιατί έκανε εκεί έναν πόλεμο 15 χρόνια για να κερδίσουν οι βιομήχανοι και έμποροι όπλων τρισεκατομμύρια; Τι έκαναν με την Κορέα, γιατί αιματοκύλησαν τον κόσμο και γιατί τελικά χώρισαν το λαό της Κορέας σε εχθρούς μεταξύ τους; γιατί κάνανε εμπάργκο στην Κούβα;

   Πως εννοούν αυτοί εκεί στον ΟΗΕ τις έννοιες [ειρήνη και ισονομία λαών];

   Άρθρο 2 § 5

   5. Όλα τα Μέλη θα παρέχουν στα Ηνωμένα Έθνη κάθε βοήθεια σε κάθε ενέργεια που αναλαμβάνουν σύμφωνα με τους όρους αυτού του Χάρτη και δε θα βοηθούν κανένα κράτος εναντίον του οποίου τα Ηνωμένα Έθνη θα έχουν προχωρήσει σε προληπτικές ή εξαναγκαστικές ενέργειες.

   Σε προληπτικές τι άραγε; σαν αυτές με το εμπάργκο στην Κούβα; Και εξαναγκασμού σαν αυτό στο Ιράκ το Αφγανιστάν ή τώρα με τη Συρία, ή μήπως με μας που μας έχουν ξεζουμίσει παντελώς;
   Σε εξαναγκαστικές ενέργειες, ποιες είναι αυτές; Τα όπλα φυσικά… επομένως ποιο κάνουν κουμάντο στον ΟΗΕ;
   Οι γκάνγκστερ πλουτοκράτες –βιομήχανοι όπλων –έμποροι όπλων και φυσικά οι εφτά αδελφές πολυεθνικές…

   Άρα ο ΟΗΕ όπως και η τρόικα είναι άνδρα της παγκόσμιας πλουτοκρατίας, και αυτή η πλουτοκρατία μας κατάφερε μια χαρά και δυο τρομάρες –από μόνοι μας να βγάλουμε τα μάτια μας ψηφίζοντας τους απόλυτα δικούς τους…

   Ή μήπως να δούμε το ΔΔΧ Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, παρακλάδι του ΟΗΕ;

   http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82%20%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CF%87%CE%AC%CE%B3%CE%B7%CF%82&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fel.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25CE%2594%25CE%25B9%25CE%25B5%25CE%25B8%25CE%25BD%25CE%25AD%25CF%2582_%25CE%2594%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25B1%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25AE%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BF_%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582_%25CE%25A7%25CE%25AC%25CE%25B3%25CE%25B7%25CF%2582&ei=tWPkUInyE4HA0QXImoHYCw&usg=AFQjCNGOZQpSl9LNQCZPKU3GnyBsN4cWlw

   Τι έκανε δίκασε το διεθνές δικαστήριο της Χάγης;
   Δίκασε το Μιλόσεβιτς… αλήθεια δεν μπορούσε άραγε η αθώα… διεθνή κοινότητα με το διεθνές της δίκαιο να μην εμπλέξει την Γιουγκοσλαβία σε αιματοχυσία;

   Ποιοι ήταν αυτοί που αποφάσισαν να διαλύσουν την Γιουγκοσλαβία με φωτιά και σίδερο; Που ήταν ο ΟΗΕ αλήθεια, μήπως είχε πάει ταξίδι στον πλανήτη Δία;

   Το διεθνές δίκαιο, εμείς διορθώνουμε σε [πανανθρώπινο δίκαιο] οφείλει να διαμορφωθεί μέσω παγκόσμιας συνέλευσης, με ισόνομη και ισότιμη συμμετοχή όλων των κοινωνιών, και που τα μέλη της παγκόσμιας συνέλευσης πρέπει να είναι εκλεγμένα από τις τοπικές κοινωνίες,
   και το διεθνές δίκαιο να είναι προϊόν των κοινωνιών κι όχι μιας κλειστής κάστας
   επομένως ολόκληρο το άρθρο 28 είναι καταχρηστικό.
   Αν πρώτα δεν διαμορφωθεί το διεθνές δίκαιο μέσω συλλογικής διαβούλευσης από όλους τους εργαζόμενους πολίτες του κόσμου, δεν έχει νόημα να μιλάμε για διεθνές δίκαιο.

   Οι εν λόγω διατάξεις επομένως του άρθρου 28 –είναι άκυρες και καταχρηστικές

 2. Φίλε Πέτρο, επιμένω σε ότι αφορά την εθνική κυριαρχία αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο λαός με δημοψήφισμα.
  Τάσσομαι κατά του φεντεραλισμού που προωθείται στη λογική της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
  Προκρίνω την αποδέσμευση από την ΕΕ και την σύναψη ειδικής σχέσης με τα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ.
  Έξω απ’ την ΕΕ δεν υπάρχει το χάος, έλεος.

 3. Βασίλης Μούσκουρης said

  Για τέτοια μείζονα εθνικά ζητήματα, όπως ο περιορισμός της εθνικής κυριαρχίας, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να γίνεται δημοψήφισμα. Με το σκεπτικό και τη βεβαιότητα ότι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία δεν είναι παρά επίφαση δημοκρατίας, δε στέκει να εκχωρούνται τέτοιες απόλυτες εξουσίες σε 300 αντιπροσώπους, οι οποίοι είναι αμφίβολο αν και κατά πόσον εκφράζουν πάντα το λαΪκό αίσθημα, βλ. τελευταία δύο έτη. Η απόλυτη εξουσία με νομική συνταγματική κάλυψη στους εκπροσώπους βουλευτές είναι τεράστιο λάθος και φοβερό πλήγμα στην ίδια την έννοια της δημοκρατίας. Άρα, διαφωνώ κατηγορηματικά με την πρόταση του άρθρου 28 παρ. 3.

 4. Συμφωνώ με τους προηγούμενους περί υποχρεωτικής διεξαγωγής δημοψηφίσματος για την κύρωση Διεθνούς Συμβάσεως.
  Με αυτόν τον τρόπο θα είχαμε αποφύγει δυσμενείς όρους συμμετοχής μας στην ΕΕ, στο ΝΑΤΟ και θα είχαμε πει ΟΧΙ στο Μνημόνιο.
  Δεν θα είμασταν εδώ….. θα είχαμε γλυτώσει την παγίδα.
  Επίσης δεν θα ήταν η Ελλάδα ο μαϊντανός σε εκατοντάδες Διεθνείς Συμβάσεις ή Οργανισμούς όπως αυτός του κ. Φλογαϊτη και άλλων παρομοίων που φορτώνουν την χώρα χρέη και ενίοτε σκάνδαλα.
  Είναι πολύ δαπανηρή η συμμετοχή μας σε όλες αυτές τις Δ.Συμβάσεις και από την άλλη μας φορτώνει άχρηστες έως αστείες δεσμεύσεις όπως να μην κόβουμε τα πτερύγια του καρχαρία και να αποδεικνύουμε συνεχώς με στοιχεία ότι δεν το κάνουμε !! ή να μην κάνουμε whale watching όπως μας κατηγορούσαν κάποιοι περίεργοι στο Μονακό (Σύμβαση ACCOBAMS) που διέδιδαν ότι οι Έλληνες βγάζουν χιλιάδες δολάρια παρενοχλώντας φάλαινες ανοικτά της Κρήτης!!! και εμείς να πρέπει να απασχολούμε κόσμο για να αποδείξουμε ότι δεν τις παρενοχλούμε με στοιχεία που να πείθουν τον καθένα.
  Κανείς δεν φαντάζεται την προχειρότητα που αντιμετωπίζουν οι αρμόδιοι τη συμμετοχή μας σε Δ. Οργανισμούς και Συμβάσεις και κανείς δεν φαντάζεται το κόστος αυτής της συμμετοχής σε ανθρώπινο δυναμικό και χρήμα εάν θες κάτι να πετύχεις. Άρα αξιολογείς ΠΟΥ και επιλέγεις αυστηρά και μετά εργάζεσαι σκληρά και ξοδεύεις για να προωθήσεις το εθνικό συμφέρον που το ισχύον άρθρο στο Σϋνταγμα το πετά επιπόλαια χωρίς να το προσδιορίζει και να το εξειδικεύει.

  Μέχρι σήμερα το σύστημα έχει αποδειχτεί άχρηστο, η Βουλή δεν αξιολογεί τις Διεθνείς Συμβάσεις που εντάσσει τη χώρα ούτε κοστολογεί τη δαπάνη πολύ δε μάλλον δεν είναι οι βουλευτές σε θέση από γνώσεις και ζήλο να αξιοποιήσουν την συμμετοχή μας σε αυτές για να αναπτύξουν στρατηγικές για την στήριξη των εθνικών συμφερόντων. Ο λαός πρέπει να ξέρει γιατί μπορεί να καταλάβει καλύτερα και γιατί αυτός πληρώνει. Η Βουλή έδειξε ότι δεν μπορεί.

 5. Α. Μεταξάτου said

  Δημοκρατία σημαίνει να αποφασίζει όποιος πληρώνει και υπομένει. Επειδή οι Διεθνείς Συμβάσεις είναι και δαπανηρές και επιβάλλουν δεσμεύσεις και βάρη για πολλές γενιές δεν νοείται σε κανένα Δημοκρατικό Κράτος να μην αποφασίζονται με λαϊκό δημοψήφισμα. Απορώ μάλιστα που δεν προβλέπεται αυτό από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο ή καλύτερα δεν απορώ πλέον. Η ΕΕ μπορεί να ξεσηκώσει τον κόσμο για ένα ερπετό που κινδυνεύει και να επιβάλλει ποινές ταπεινωτικές σε ένα ΚΜ αλλά σε ότι αφορά στην προστασία και ενδυνάμωση της δημοκρατικής διακυβέρνησης είναι πολύ αδιάφορη.

 6. Το άρθρο αυτό πρέπει να αλλάξει.

 7. Βασιλική Β. said

  «Για τέτοια μείζονα εθνικά ζητήματα, όπως ο περιορισμός της εθνικής κυριαρχίας, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να γίνεται δημοψήφισμα» όπως γράφει ο Β.Μουσκούρης.
  Συμφωνώ με τις απόψεις των Β.Μουσκούρη, Α.Μεταξάτου όπως εκφράζονται στα παραπάνω σχόλιά τους .
  Αν δεν προβλέπονται στο Νεο Συνταγμα δημοψηφίσματα για τα μείζονα ζητήματα τότε, κατά την γνώμη μου, δεν υπάρχει και ουσιαστική διαφοροποίηση απο την υπάρχουσα κατάσταση, προς την κατεύθυνση της Δημοκρατίας….

 8. Ισχύον άρθρο: «3. H Eλλάδα προβαίνει ελεύθερα, με νόμο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών,»
  Προτεινόμενο άρθρο: «3. Η Ελλάδα προβαίνει ελεύθερα, με νόμο που ψηφίζεται από την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών». Αυτό γιατί να αλλάξει; Δε φτάνει που καταπαραβιάστηκε όχι μόνο γιατί η παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας ΔΕΝ έγινε για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο, αλλά και ΔΕΝ ψηφίστηκε από όλους τους βουλευτές αλλά μόνο τους 151, γιατί να πάμε τώρα να το αλλάξουμε και να τους κάνουμε και λιγότερους; Βασικά κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να διασαφηνιστεί ο όρος «εθνικό συμφέρον». Γιατί τον σφετερίστηκαν διάφοροι με την πρόφαση «σωτηρία της χώρας» που ουδεμία σχέση έχει το ένα με το άλλο.

 9. Θάνος said

  Πρόταση:

  «Οτιδήποτε έχει αποφασιστεί από το Διεθνές πρέπει να αποφασιστεί και να συμφωνηθεί από τον Ελληνικό λαό με δημοψήφισμα.»

  Μόνο έτσι θ’ αποφύγουμε παρόμοιες κινήσεις που έχουν κάνει ως τώρα τα τελευταία 3 χρόνια. Δε γίνεται ν’ αποφασίζουν ΕΡΗΜΗΝ του Ελληνικού λαού.

 10. Βαλσαμής Π. Γεράσιμος said

  Άρθρο 28:
  ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ
  1. Oι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. H εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.
  2. Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη, μπορεί να αναγνωρισθούν, με συνθήκη ή συμφωνία, σε όργανα διεθνών οργανισμών αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Για την ψήφιση νόμου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών.
  3. H Eλλάδα προβαίνει ελεύθερα, με νόμο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, σε περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δεν θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και γίνεται με βάση τις αρχές της ισότητας και με τον όρο της αμοιβαιότητας.
  Ερμηνευτική δήλωση: Το άρθρο 28 αποτελεί θεμέλιο για τη συμμετοχή της Χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

  Προτεινόμενα σημεία αλλαγής του άρθρου 28.
  1. Oι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, που δεν έρχονται σε πλήρη ή μερική αντίθεση με το σύνολο των άρθρων του παρόντος Συντάγματος, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου, αλλά ποτέ δεν αντικαθιστούν το Σύνταγμα της Ελλάδας. H εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας και σε οποιαδήποτε μερική η ολική διαφωνία από την κοινωνία, το θέμα οδηγείται σε δημοψήφισμα (τοπικό ή εθνικό).
  2. Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη, μπορεί να αναγνωρισθούν, με συνθήκη ή συμφωνία, σε όργανα διεθνών οργανισμών μόνον αρμοδιότητες που προβλέπονται από το παρών Σύνταγμα. Για την αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία, απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών, αλλά σε καμία περίπτωση, ούτε με την ολομέλεια της βουλής, δεν κυρώνονται συνθήκες ή συμφωνίες που έρχονται σε οξεία αντίθεση με τους πυλώνες του Συντακτικού χάρτη της χώρας, δηλαδή την εθνική κυριαρχία, τη λαϊκή κυριαρχία, την ισονομία και την δικαιοσύνη.

  {3. H Eλλάδα προβαίνει ελεύθερα, με νόμο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, σε περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δεν θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και γίνεται με βάση τις αρχές της ισότητας και με τον όρο της αμοιβαιότητας.
  Ερμηνευτική δήλωση: Το άρθρο 28 αποτελεί θεμέλιο για τη συμμετοχή της Χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.}

  Η ανωτέρω παράγραφος μαζί με την ερμηνευτική συνοδευτική δήλωση του άρθρου 28 καταργείται, όχι μόνο ως αντισυνταγματική διάταξη του παρόντος συντάγματος, αλλά και ως υπεύθυνο για εκτέλεση εσχάτης προδοσίας απέναντι στον ελληνικό λαό και στη χώρα, με την αντίστοιχη κάλυψη από το ίδιο το σύνταγμα δηλαδή, αποποινικοποίηση των ευθυνών αυτών που ψηφίζουν τέτοια περιοριστικά μέτρα!
  Ούτε ακόμα και όταν και εφόσον υπάρξει, θέμα περιορισμού εθνικής κυριαρχίας λόγω «σπουδαίου συμφέροντος», αυτό δεν ημπορεί να τεθεί σε εθνικό δημοψήφισμα, καθόσον παραβιάζει τον ίδιο τον Συντακτικό χάρτη της χώρας!
  Θα πρέπει πρώτα να προηγηθεί εθνικό δημοψήφισμα για αλλαγή του Συντάγματός μας, με καίριο και μοναδικό ερώτημα αυτό του περιορισμού εθνικής κυριαρχίας!

 11. […] […]

 12. […] Δημοσιεύθηκε στο Uncategorized | 11 Comments » […]

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: