ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Σχολιάστε κάθε άρθρο, κάνετε προτάσεις για τυχόν αλλαγή του και ψηφίστε.

‘Αρθρο 44: (Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, δημοψηφίσματα, διαγγέλματα)

Posted by Διαβούλευση στο 21/03/2012

ΙΣΧΥΟΝ  ΑΡΘΡΟ

1. Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από πρόταση του Yπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Oι πράξεις αυτές υποβάλλονται στη Bουλή για κύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφος 1, μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδοσή τους ή μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Bουλής σε σύνοδο. Aν δεν υποβληθούν στη Bουλή μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες ή αν δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή τους, παύουν να ισχύουν στο εξής.

2. O Πρόεδρος της Δημοκρατίας προκηρύσσει με διάταγμα δημοψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα, ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των βουλευτών, που λαμβάνεται με πρόταση του Yπουργικού Συμβουλίου.

Δημοψήφισμα προκηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με διάταγμα και για ψηφισμένα νομοσχέδια που ρυθμίζουν σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, εκτός από τα δημοσιονομικά, εφόσον αυτό αποφασιστεί από τα τρία πέμπτα του συνόλου των βουλευτών, ύστερα από πρόταση των δύο πέμπτων του συνόλου και όπως ορίζουν ο Kανονισμός της Bουλής και νόμος για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Δεν εισάγονται κατά την ίδια περίοδο της Bουλής περισσότερες από δύο προτάσεις δημοψηφίσματος για νομοσχέδιο.

Aν νομοσχέδιο υπερψηφιστεί, η προθεσμία του άρθρου 42 παράγραφος 1 αρχίζει από τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος.

3. O Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε εντελώς εξαιρετικές περιστάσεις μπορεί να απευθύνει προς το Λαό διαγγέλματα, μετά από σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Kυβέρνησης. Tα διαγγέλματα προσυπογράφονται από τον Πρωθυπουργό και δημοσιεύονται στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1. Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται στη Βουλή για κύρωση, μέσα σε τριάντα ημέρες από την έκδοσή τους ή μέσα σε τριάντα  ημέρες από τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο. Αν δεν υποβληθούν στη Βουλή μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες ή αν δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε ένα μήνα  από την υποβολή τους, παύουν να ισχύουν στο εξής.

2. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προκηρύσσει με διάταγμα δημοψήφισμα για κρίσιμα  κατά την άποψή του θέματα. Δημοψήφισμα προκηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με διάταγμα και για ψηφισμένα νομοσχέδια που ρυθμίζουν σοβαρό κατά την κρίση του ζήτημα.

3. Δημοψήφισμα προκηρύσσεται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν το ζητήσουν ενυπογράφως διακόσιες χιλιάδες πολίτες ή η Βουλή σύμφωνα με το άρθρο 110 για την  περίπτωση αναθεώρησης του Συντάγματος και εκατό χιλιάδες πολίτες για την περίπτωση θέσπισης ή τροποποίησης ή κατάργησης νόμου.

4. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε εξαιρετικές περιστάσεις, που εκείνος κρίνει, μπορεί να απευθύνει προς το Λαό διαγγέλματα.

Υποχρεωτικά το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε Ιανουαρίου θα πρέπει να δίνει λόγο στο λαό με διάγγελμα για τα πεπραγμένα της προηγούμενου έτους, καθώς και να προαναγγέλλει  τα βασικά θέματα που αφορούν το πρόγραμμα του επόμενου έτους.

 

 

Advertisements

14 Σχόλια to “‘Αρθρο 44: (Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, δημοψηφίσματα, διαγγέλματα)”

 1. ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ said

  ΠΡΟΤΑΣΗ

  Άρθρο 44
  1. Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται στη Βουλή για κύρωση, μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδοσή τους ή μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο. Αν δεν υποβληθούν στη Βουλή μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες ή αν δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή τους, παύουν να ισχύουν στο εξής.
  2. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προκηρύσσει με διάταγμα δημοψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα. Δημοψήφισμα προκηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με διάταγμα και για ψηφισμένα νομοσχέδια που ρυθμίζουν σοβαρό κατά την κρίση του κοινωνικό ζήτημα.
  3. Δημοψήφισμα προκηρύσσεται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν το ζητήσει ενυπογράφως το 10% του λαϊκού εκλογικού σώματος.
  4. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε εξαιρετικές περιστάσεις, που εκείνος κρίνει, μπορεί να απευθύνει προς το Λαό διαγγέλματα.

  • είναι σαφές Πέτρο ό,τι σε ότι αφορά την προεδρεία
   της Δημοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης
   συμφωνούμε και στα τρία σημεία.
   ως αναφορά τους τοπικούς Κυβερνήτες το άρθρο 44 εκλείπει.
   Και τα τρία σημεία που αναφέρεις θα ισχύουν στο Πανευρωπαϊκό Σύνταγμα, για ζητήματα πιστεύω αφορούν ασφαλώς όλους τους πολίτες της Ευρώπης. Δεν θα κάνουμε μια Ευρώπη δυο ταχυτήτων όπως είναι σήμερα και μάλιστα πολλαπλών,
   η ομοσπονδία μιας [Ενωμένης Δημοκρατίας της Ευρώπης] έχει ακριβώς αυτήν την έννοια, να ομαλοποιήσει και ισοτιμίσει τις διαφορές σε ολόκληρη την Ευρώπη.
   Ωστόσο, η κάθε πολιτεία χωριστά, κρατά την κυριαρχία τοπικών επιλύσεων με δημοψηφίσματα, που αν χρειάζονται την ενίσχυση από το κεντρικό όργανο της Ευρώπης, θα τις το παρέχει χωρίς διαξιφισμούς, αρκεί βεβαίως, τα αιτήματα να μην θύγουν το γενικό καλό ούτε τοπικά ούτε πανευρωπαϊκά.

   πέραν αυτού μη ξεχνάμε ό,τι, έχουμε το άρθρο 12 περί
   των τεσσάρων ΣΣΣΣ =Συνέρχεσθαι Συνεταιρίζεσθαι Συλλογίζεσθαι Συνεργάζεσθαι

   αυτό ασφαλώς αφορά όλους τους προβληματισμούς.
   Θα ήθελα εδώ να εκθέσω ξανά μια πιο διευρυμένη διάσταση της κοινωνικής μας οργάνωσης, αυτήν με τις πολυεθνικές.
   μη μας διαφεύγει αυτή η εξέλιξη. Το σύστημα των συγχωνεύσεων όλων των δραστηριοτήτων υπό την αιγίδα των πολυεθνικών,
   λύνει το πολιτικοκοινωνικό πρόβλημα παγκοσμίως.
   Όταν ασφαλώς καταφερθεί να κοινωνικοποιήσουμε τις πολυεθνικές. όταν δηλαδή τα πάντα, όλες οι Γαίες μεταφερθούν στους Δήμους, και αυτοί ενοικιάζουν τις γαίες στις πολυεθνικές, ή έστω αρχικώς όπως τώρα ο κάθε ιδιοκτήτης να ενοικιάζει τα ακίνητά του στις πολυεθνικές, και αυτές πάρουν κοινωνικό χαρακτήρα, θα οργανώνουν όχι μόνον την παραγωγική διαδικασία αλλά οι ίδιες θα έχουν και την κοινωνική μέριμνα των πολιτών –εργαζομένων –Παιδεία Υγεία Γήρας
   Είναι ένα ζήτημα βέβαια, πότε θα καταφέρουμε να συγχωνεύσουμε τα πάντα στις πολυεθνικές και αυτές να οργανώνουν τους πολίτες σε ΔΕΛΒ =Δημοτικές Εταιρίες Λαϊκής Βάσης [θυγατρικές] μέχρι σήμερα.
   Οι ΔΕΛΒ [μέχρι τώρα θυγατρικές] να εκλέγουν τα διοικητικά στελέχη,
   και αυτά τις ανώτατες διοικήσεις των πολυεθνικών
   –καθώς και την ανώτατη συμβουλευτική διοίκηση όλων των πολυεθνικών.
   βέβαια, με το υπάρχον σύστημα [του μεγάλου αδελφού] της/των πολυεθνικών υπάρχει ένα κενό κοινωνικότητας.
   Οι εργαζόμενοι δεν νοούνται μέλη των πολυεθνικών.
   δεν αναγνωρίζονται δηλαδή ως ισότιμα μέλη τόσο στο χώρο εργασίας όσο και ως ανθρώπινες υπάρξεις.

   αυτό είναι το κυρίαρχο εμπόδιο που η πολιτική των πολυεθνικών είναι,
   θα έλεγα –απάνθρωπη.

   Έχουμε επομένως αυτό το [τεράστιο πρόβλημα]
   –να κοινωνικοποιήσουμε τις πολυεθνικές.
   όπως αντιλαμβανόμαστε δεν είναι δα και εύκολο να αφαιρέσουμε δηλαδή το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ίδιων των πολυεθνικών.
   εδώ δεν μπορούμε ακόμα να αφαιρέσουμε τις εξουσίες των πολιτικών,
   που στο κάτω τέλος της γραφής δεν έχουν κανένα δικαίωμα ιδιοποίησης της εξουσίας τους,
   πόσο μάλλον να διεκδικήσουμε από τώρα να κοινωνικοποιήσουμε
   –να αφαιρέσουμε δηλαδή την υψηλή ιδιοκτησιακή ιδιότητα ας πούμε από τον Ροκφέλερ τον Φορντ Κρουπ Ντασσό McDonald GM Fiat Βγενόπουλου Λάτση Κόκκαλη κλπ. κλπ. είναι κάπου δέκα χιλιάδες μεγάλοι… ανά τον κόσμο.

   Είναι τεράστιο το εγχείρημα.
   Γι’ αυτό λέω, να οργανώσουμε πρώτα το λαό σε Πολίτες,
   ώστε να αφαιρέσουν τις εξουσίες από τους πολιτικούς. να έχουμε απόλυτα αιρετούς πολιτικούς, να είναι οι πολίτες σε θέση να εκλέγουν αντιπροσώπους μόνον για μικρά χρονικά διαστήματα, ώστε με το χρόνο να οργανώσουμε την παγκόσμια παιδεία που θα παιδεύσει τον κόσμο ως κοινωνικούς συλλογικούς ταγούς, για να φτάσουμε στο σημείο να μπορούν οι πολίτες να διαχειρίζονται τις πολυεθνικές έτσι ώστε να μην διαταραχθεί η λειτουργία τους. η πολιτική πια, θα πρέπει να έχει βέβαια ως πρώτιστο στόχο την τοπική ευημερία αλλά ο υψηλός μας πολιτικός στόχος είναι να εκπολιτίσουμε τους μεγάλους κακομαθημένους –αυτά τα μεγάλα αφεντικά.

   απαιτείται ασφαλώς υψηλότατη παιδεία μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο.
   Για να φτάσουμε την ανθρωπότητα σε αυτό το υψηλό ανθρωπιστικό επίπεδο
   χρειάζεται τοπική και παγκόσμια επίπονη προσπάθεια
   για να καταφέρουμε να πείσουμε τον καθένα ότι, δεν είναι ανθρώπινο να βλέπουμε τους συνανθρώπους μας ως κατώτερα όντα.
   Για να φτάσει η ανθρωπότητα
   στο σημείο της πανανθρώπινης υπαρξιακής ισονομίας, δεν είναι ακατόρθωτο, μέθοδο υπομονή και επιμονή χρειάζεται, και να είμαστε σίγουροι ότι
   –η επόμενη γενεά θα ζήσει αυτήν την λαμπρή κοινωνία,

   πιστεύω μάλιστα ό,τι η 25η Μαρτίου του 2021
   θα είναι μια παγκόσμια γιορτή της αρχής της υπαρξιακής ισονομίας και ισοτιμίας της ανθρωπότητας.

   Ως Ελληνισμός έχουμε χρέος να το κάνουμε.
   Οφείλουμε να βγάλουμε την ανθρωπότητα από τη στενωπό των παρεξηγήσεων που οδήγησε η διαστρεβλωμένη πλατωνική παιδεία.

   Σχεδόν σε όλα μου τα κείμενα χρησιμοποίησα σκληρή γλώσσα για το ισχύον κατεστημένο.
   είμαι σε θέση να επιβεβαιώσω τους πάντες ό,τι
   αυτή η σκληρότητα με βοήθησε να ανοίξει η διανόησή μου
   να δω τη σημερινή ισχύουσα πραγματικότητα,
   αλλά και να βρω τη μέθοδο, πως μπορεί η ανθρωπότητα να απαλλαγεί από την ίδια την κτηνωδία στην οποία περιήλθε.
   Δεν έχει σημασία πια, ποιοι ευθύνονται, σημασία έχει ότι πιάσαμε το νόημα του Λάθους.
   Γνωρίζουμε πια πλήρως τι φταίει και πως μπορούμε να θεραπεύσουμε όλες μας τις συναισθηματικές και συνειδησιακές ασθένειες. Η μέθοδο να θεραπευτούμε είναι πρώτα και κύρια να δεχθούμε ότι παιδευτήκαμε άρρωστοι.
   Και άρα το ίδιο το παιδευτικό σύστημα είναι άρρωστο.
   Αυτό οφείλουμε να το κάνουμε κατανοητό στην τοπική και παγκόσμια διανόηση,
   για να καταφέρουμε να πείσουμε αυτόν
   [τον υποτίθεται ξέχωρο πολιτικό κόσμο] που νομίζει πως…
   η πολιτική είναι δική τους υπόθεση, ενώ η πολιτική είναι και απορρέει από το σύνολο των πολιτών ανά τον κόσμο. θα σας πω ένα παράδειγμα, αρρώστησε ο Τσάλες στη Βενεζουέλα…
   βρε και τι θα γίνει…
   μα μια στιγμή ολόκληρη χώρα εξαρτάτε από ένα άτομο;

   Κι αν αυτό το άτομο είχε έστω αυξημένες ικανότητες,
   τι έκανε ώστε να μην θεωρείται αναντικατάστατος;
   Εδώ ακριβώς είναι το κλειδί όλης της πολιτικής υπόθεσης, ότι δηλαδή η πολιτική ανήκει στο σύνολο των πολιτών, και όχι σε μια κάστα.
   Και βέβαια το λάθος είναι ότι, μεγάλες δυνάμεις όπως οι ΗΠΑ λ.χ. καραδοκούν πώς να ανατρέψουν κάποιες [κοινωνικές επιτυχίες] στη Βενεζουέλα, όπως έκαναν στη Κούβα και Β. Κορέα. Μα δεν είναι αυτή η πολιτική. Η πολιτική είναι πως θα αντιμετωπίσουμε το κακό –τον ίδιο τον γκαγκστερισμό που έχουμε καταντήσει όλοι μας πια εν δυνάμει γκάνγκστερ αρκεί να μας δοθεί η ευκαιρία.
   Ε λοιπόν η πολιτική θα πετύχει τότε μόνον
   –όταν καταφέρει να πατάξει τον γκανγκστερισμό παντελώς από τη νοοτροπία του ανθρώπου. –

  • ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΩΝΗΣ said

   προτείνεται:
   Άρθρο 44
   1. Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης που σχετίζεται αποκλειστικά με θέματα Εθνικής Άμυνας και Δημοσίας Τάξεως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται στη Βουλή για κύρωση, μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδοσή τους ή μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο. Αν δεν υποβληθούν στη Βουλή μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες ή αν δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή τους, παύουν να ισχύουν στο εξής.
   2. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προκηρύσσει με διάταγμα δημοψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα. Δημοψήφισμα προκηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με διάταγμα και για ψηφισμένα νομοσχέδια που ρυθμίζουν σοβαρό κατά την κρίση του κοινωνικό ζήτημα.
   3. Δημοψήφισμα προκηρύσσεται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν το ζητήσουν ενυπογράφως 200.000 πολίτες με εκλογικό δικαίωμα.
   4. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε εξαιρετικές περιστάσεις, που εκείνος κρίνει, μπορεί να απευθύνει προς το Λαό διαγγέλματα.

   (σημ.: οι αντιδημοκρατικές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για τα οικονομικά θέματα που βλέπουμε σήμερα, δεν σχετίζονται με «έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης», απλά μεταφέρουν στο εσωτερικό δίκαιο «οδηγίες της επιτροπής της ΕΕ. Τα περί δανισμού και χρέους τα ξέρουνε οι πολιτικοί, τουλάχιστον από την 10ετία του 80-90. Πρέπει λοιπόν να ορισθεί το πεδίο εφαρμογής των περιπτώσεων. Διαφορετικά, κατά την γνώμη μου, το άρθρο θα είναι ατελές.)

 2. Χρήστος Λυντέρης said

  Το κυριότερο σημείο της πρότασής μας όσον αφορά το παρόν άρθρο είναι ασφαλώς η δυνατότητα των πολιτών να υποχρεώσουν τον Πρόεδρο της δημοκρατίας να προκηρύξει δημοψήφισμα εάν συγκεντρώσουν 100.000 υπογραφές προκειμένου για ψήφιση, τροποποίηση, ή κατάργηση νόμου και 200.000 υπογραφές για αλλαγή του Συντάγματος. Είναι αδιανόητο στον τόπο που γεννήθηκε η δημοκρατία να μην προβλέπεται μέχρι σήμερα δυνατότητα του λαού να αποφασίζει ο ίδιος για ζητήματα που τον απασχολούν με δική του πρωτοβουλία.Η συγκεκριμένη διάταξη εάν θεσπιστεί αφενός θα φέρει τον πολίτη και την πολιτική με την αληθινή της έννοια στο επίκεντρο της ζωής του τόπου και αφετέρου θα εξαφανίσει τις μειοψηφίες οι οποίες (είτε με την μορφή των κυβερνώντων, είτε με την μορφή των συντεχνιώνδρούσαν σε βάρος του ελληνικού λαού και των συμφερόντων του.Νομίζω δε ότι ο αριθμός των υπογραφών που προτείνουμεδεν είναι ούτε πολύ μικρός ώστεμικρές ομάδες να παραλύουν την πολιτική ζωή του τόπου προκαλώντας δημοψηφίσματα χωρίς να απασχολούν τα ζητήματα που θέτουν τον ελληνικό λαό, ούτε είναι πολύ μεγάλος ώστε νααναιρείται η δυνατότητα άσκησης του διακιώματος και να παραμένει γράμμα κενό. Εάν λ.χ. συγκεντρωθούν 100.000 για κατάργηση ενός νόμου , αυτό θα πει ότι το ζήτημα απασχολεί σοβαρά την ελληνική κοινωνία και αξίζει να γίνει δημοψήφισμα ώστε να αποφανθούν οι πολίτες επ’ αυτού.

 3. Χρήστος Λυντέρης said

  Εξάλλου, όσον αφορά το συγκεκριμένο άρθρο νομίζουμε ότι είναι σημαντική και η πρόταση που κάνουμε ο πρόεδρος της δημοκρατίας να είανι υποχρεωμένος μία φορά κάθε χρόνο να λογοδοτεί ενώπιον των πολιτών για τα πεπραγμένα της κυβέρνησής του. Μέχρι τώρα το ισχύον σύνταμγα του έδινε την δυνατότητα , όποτε ο ίδιος επιθυμούσε να απευθύνει διαγγέλματα στον λαό. Εμείς προτείνουμε να είναι υποχρεωμένος να λογοδοτεί ενώπιον του λαού μία φορά κάθε χρόνο.

 4. Κατερίνα said

  Θα ήθελα να ρωτησω,αν αυτό που αναφέρει η πρωτοβουλία,ότι ο πρόεδρος πρέπει κάθε πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου,να δίνει λόγο για τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους,είναι κάτι σαν απολογισμός,όπως προτείνουμε για τον υπουργό οικονομικών.Οπότε αν όσα εξαγγείλει στην αρχή του έτους,δεν έχουν πραγματοποιηθεί στο τέλος του έτους,να πρέπει για παράδειγμα να δώσει λόγο και στη βουλή.

 5. Το άρθρο 44 περιγράφει μια καρικατούρα του θεσμού του δημοψηφίσματος. Το δημοψήφισμα καλείται ΜΟΝΟ από τους πολίτες ΚΑΙ ΟΧΙ από τον πολιτικό κόσμο. Αυτός είναι και ο λόγος που στην βιβλιογραφία το δημοψήφισμα (referendum) διακρίνεται ξεκάθαρα από τις ψηφοφορίες στις οποίες ο πολιτικός κόσμος καλεί τους πολίτες προκειμένου να ισχυροποιήσει – νομιμοποιήσει τις δικές του θέσεις (plebiscite).

  Άρα, το άρθρο 44 δεν αφορά το δημοψήφισμα. Περιγράφει ένα ακόμα όπλο του πολιτικού κατεστημένου ενάντια στην λαϊκή κυριαρχία.

  Για να υπάρξει πραγματική – δηλαδή άμεση και συμμετοχική – δημοκρατία, η οποία να εξασφαλίζει ουσιαστικά την λαϊκή κυριαρχία, απαιτείται η συνταγματική θέσπιση ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ. Όχι ενός, αλλά τριών. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥ(1), ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ (2) και ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (3). Είναι διαφορετικοί θεσμοί, με διαφορετική λογική αλλά είναι και οι τρεις απαραίτητοι. Ας σπάσουμε την συνομωσία σιωπής όσο αφορά την ουσία και την ισχύ των δημοψηφισμάτων.

  Πολύ πρόχειρα :

  1 : Οι πολίτες μπορούν να ακυρώσουν τον οποιοδήποτε νόμο (χωρίς καμιά απολύτως εξαίρεση) προκαλώντας ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ. Αν ένας άνθρωπος, μια ομάδα ή οποιαδήποτε άλλη συλλογικότητα καταφέρει να συλλέξει 100.000 υπογραφές (το ένα εκατοστό των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων) ενάντια στον νόμο, προκηρύσσεται δημοψήφισμα στο οποίο οι πολίτες κρίνουν αν ο νόμος θα εφαρμοστεί ή θα ακυρωθεί.

  2 : Οποιαδήποτε αλλαγή στο Σύνταγμα, από όπου και αν προέρχεται, πρέπει υποχρεωτικά να επικυρωθεί από τους πολίτες μέσω δημοψηφίσματος. Γιατί το Σύνταγμα ως ο βασικός νόμος της Ελλάδας οφείλει να αντικατοπτρίζει όσο το δυνατό πιστότερα τις ιδέες και τις επιθυμίες των Ελλήνων.

  3 : Αν μια ομάδα 200.000 πολιτών ζητήσει την πρόσθεση ενός άρθρου (το οποίο αυτή έχει συγγράψει) στο Σύνταγμα, γίνεται δημοψήφισμα και αν οι πολίτες συμφωνούν, η πρόταση των συμπολιτών τους γίνεται άρθρο του Συντάγματος. Εννοείται ότι το παραπάνω δημοψήφισμα λαϊκής πρωτοβουλίας δεν μπορεί να θέτει ζητήματα που άπτονται ατομικών ελευθεριών και ανθρώπινων δικαιωμάτων.

  Όλα τα παραπάνω δεν έχουν να κάνουν με την πολιτική θέση και απόψεις του οποιουδήποτε. Ο καθένας από εμάς έχει το δικαίωμα να είναι συντηρητικός, προοδευτικός ή ριζοσπάστης. Μπορεί να υποστηρίζει την δεξιά, την αριστερά ή το κέντρο. Αυτό που μας προσφέρουν – σε όλους μας – τα παραπάνω πολιτικά εργαλεία είναι απλά την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

  Ενημερωθείτε και ενημερώστε τους συμπολίτες μας.

  ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

  http://referendumsforgreece.wordpress.com/

 6. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΠΤΗΣ said

  2. … Δημοψήφισμα με οικονομικό αντικείμενο επιτρέπεται μόνο αν αυτό είναι αριθμητικά επακριβώς προσδιορισμένο, με έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, θεωρημένη από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. [ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ]

  3. … Ο Πρόεδρος δύναται να αρνηθεί, για λόγους εθνικού συμφέροντος, τη διενέργεια του αιτούμενου δημοψηφίσματος, εφόσον συναινέσει στην άρνησή του η Βουλή με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών της. Η διαδικασία της διεξαγωγής των δημοψηφισμάτων, όπως και ο τύπος της υποβολής του λαϊκού αιτήματος για τη διενέργεια δημοψηφίσματος, ορίζεται με Νόμο. [ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ]

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ : Η δικλείδα που προστίθεται στην παράγραφο 2 εξασφαλίζει να μην αναγκάζεται ο λαός να δίνει «λευκή επιταγή» και «άλλοθι» στην κυβέρνηση για οικονομικές κινήσεις, που ο λαός δεν γνωρίζει το εύρος και τις συνέπειές τους. Η δυνατότητα βέτο του προέδρου στη λαϊκή απαίτηση για δημοψήφισμα με αυξημένη συναίνεση της Βουλής αποτρέπει την περίπτωση που μπορεί μια εθνικιστική π.χ. μειοψηφία να οδηγήσει τη Χώρα σε ένα δημοψήφισμα με εξτρεμιστικό θέμα και, ανεξαρτήτως της εκβάσεως του δημοψηφίσματος, να την εκθέσει σε διπλωματική ή και πολεμική περιπέτεια. Ο νόμος για τη διαδικασία είναι αναγκαίος για τους ίδιους λόγους που περιλήφθηκε στο άρθρο περί προτάσεως Προέδρου.

 7. Στις 15 Ιανουαρίου κάθε έτους να γίνεται οικονομικός απολογισμός απο τον πρόεδρό και να αναζητούνται ευθύνες αν ο προϋπολογισμός του έτους δεν τηρήθηκε

 8. Θάνος said

  Το διάγγελμα των δημοψηφισμάτων και άλλων θα πρέπει να γίνει ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ.

 9. […] […]

 10. […] Δημοσιεύθηκε στο Uncategorized | 11 Comments » […]

 11. ΑΝΏΝΥΜΟΣ said

  Άρθρο 44
  1. Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται στη Βουλή για κύρωση, μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδοσή τους ή μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο. Αν δεν υποβληθούν στη Βουλή μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες ή αν δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή τους, παύουν να ισχύουν στο εξής.
  2. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προκηρύσσει με διάταγμα δημοψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα. Δημοψήφισμα προκηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με διάταγμα και για ψηφισμένα νομοσχέδια που ρυθμίζουν σοβαρό κατά την κρίση του κοινωνικό ζήτημα.
  3. Δημοψήφισμα προκηρύσσεται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν το ζητήσει ενυπογράφως το 10% του λαϊκού εκλογικού σώματος.
  4. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε εξαιρετικές περιστάσεις, που εκείνος κρίνει, μπορεί να απευθύνει προς το Λαό διαγγέλματα.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: