ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Σχολιάστε κάθε άρθρο, κάνετε προτάσεις για τυχόν αλλαγή του και ψηφίστε.

‘Αρθρο 51: (Εκλογή βουλευτών, εκλογικό δικαίωμα)

Posted by Διαβούλευση στο 21/03/2012

ΙΣΧΥΟΝ  ΑΡΘΡΟ

1. O αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος από διακόσιους ούτε μεγαλύτερος από τριακόσιους.

2. Oι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το Έθνος.

3. Oι βουλευτές εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωμα, όπως νόμος ορίζει. O νόμος δεν μπορεί να περιορίσει το εκλογικό δικαίωμα παρά μόνο αν δεν έχει συμπληρωθεί κατώτατο όριο ηλικίας ή για ανικανότητα δικαιοπραξίας ή ως συνέπεια αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για ορισμένα εγκλήματα. 

4. Oι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Επικράτεια. Νόμος που ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών μπορεί να ορίζει τα σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια. Ως προς τους εκλογείς αυτούς η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών δεν κωλύει την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος με επιστολική ψήφο ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον η καταμέτρηση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων διενεργείται όποτε αυτό γίνεται και σε ολόκληρη την Επικράτεια.

5. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

ΠΡΟΤΑΣΗ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1. Ο αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος από διακόσιους ούτε μεγαλύτερος από τριακόσιους.

2. Οι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το λαό.

3. Οι βουλευτές εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωμα, σύμφωνα με ειδικό νόμο που ορίζει τις προϋποθέσεις. Ο νόμος δεν μπορεί να περιορίσει το εκλογικό δικαίωμα παρά μόνο αν δεν έχει συμπληρωθεί το κατώτατο όριο ηλικίας ή για ανικανότητα δικαιοπραξίας ή ως συνέπεια αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για ορισμένα εγκλήματα.

4. Οι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια καθώς και στο εξωτερικό για τους Έλληνες κατοίκους του εξωτερικού. Νόμος ρυθμίζει τα σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια. 

Ως προς τους εκλογείς αυτούς η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών δεν κωλύει την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος με επιστολική ψήφο ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον η καταμέτρηση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων διενεργείται όποτε αυτό γίνεται και σε ολόκληρη την Επικράτεια.

5. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

 

 

Advertisements

19 Σχόλια to “‘Αρθρο 51: (Εκλογή βουλευτών, εκλογικό δικαίωμα)”

 1. ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ said

  ΠΡΟΤΑΣΗ

  Άρθρο 51
  1. Ο αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος από διακόσιους ούτε μεγαλύτερος από τριακόσιους.
  2. Οι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το λαό.
  3. Οι βουλευτές εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωμα, όπως νόμος ορίζει. Ο νόμος δεν μπορεί να περιορίσει το εκλογικό δικαίωμα παρά μόνο αν δεν έχει συμπληρωθεί κατώτατο όριο ηλικίας ή για ανικανότητα δικαιοπραξίας ή ως συνέπεια αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για ορισμένα εγκλήματα.
  4. Πάγιο εκλογικό σύστημα για την εκλογή των βουλευτών είναι το σύστημα της απλής αναλογικής.
  5. Οι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Επικράτεια. Νόμος ρυθμίζει τα σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια.
  Ως προς τους εκλογείς αυτούς η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών δεν κωλύει την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος με επιστολική ψήφο ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον η καταμέτρηση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων διενεργείται όποτε αυτό γίνεται και σε ολόκληρη την Επικράτεια.»
  6. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.»

  • αλλάζουμε τη λέξη [βουλευτές] και ορίζουμε [γερουσιαστές]. –
   αυτό που επίσης αλλάζει είναι αριθμός των Γερουσιαστών, έτσι:
   (1) ο αριθμός των Γερουσιαστών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πενήντα ούτε μεγαλύτερος των εκατό. –
   (2) ΟΙ Γερουσιαστές έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα. αντιπροσωπεύουν μεν τους πολίτες,
   αλλά ανά πάσα στιγμή είναι έκπτωτοι έτσι και για κάθε κίνησή τους βρεθεί καταγγελία για διαχειριστική κατάχρηση. – η καταγγελία πρέπει να συγκεντρώνει χίλιες υπογραφές από έγκριτα μη πολιτικά πρόσωπα.
   (3) Οι γερουσιαστές εκλέγονται με άμεση, καθολική ψηφοφορία από τους πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωμα, όπως νόμος ορίζει. Ο νόμος δεν μπορεί να περιορίσει το εκλογικό δικαίωμα παρά μόνο αν δεν έχει συμπληρωθεί κατώτατο όριο ηλικίας ή για ανικανότητα δικαιοπραξίας ή ως συνέπεια αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για ορισμένα εγκλήματα.
   .
   η παράγραφος (4) εκλείπει, επειδή εκλέγουμε προσωπικότητες κι όχι κόμματα, επομένως εξυπακούεται ισχύει η αναλογική υπό την έννοια ότι όποιος υποψήφιος πάρει τους περισσότερους ψήφους εκλέγεται γερουσιαστής, δεν έχει κόμματα, παρά άτομα. – .
   (4) λοιπόν αντί 5 – Οι εκλογές για τη Γερουσία διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την πολιτεία. έξω από την πολιτεία δεν αναγνωρίζονται εκλογείς, εκείνοι έχουν δικαίωμα ψήφου -εκεί που κατοικούν. –
   (5) Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.”

   • Γεώργιος Στάικος said

    «εκλέγονται … όπως νόμος ορίζει.»
    Δεν νομίζω ότι ο τρόπος εκλογής πρέπει να αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια της συνήθους νομοθεσίας. Ο τρόπος εκλογής είναι ουσιώδης παράμετρος για τη σύνταξη της Πολιτείας, και κατά συνέπεια πρέπει να καθοριστεί από το Σύνταγμα.

 2. Στάθης Σαράντης said

  ΠΡΟΤΑΣΗ (Συμπλήρωση)

  Άρθρο 51
  1. Ο αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος από διακόσιους ούτε μεγαλύτερος από τριακόσιους.
  2. Οι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το λαό.
  3. Οι βουλευτές εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωμα, όπως νόμος ορίζει. Ο νόμος δεν μπορεί να περιορίσει το εκλογικό δικαίωμα παρά μόνο αν δεν έχει συμπληρωθεί κατώτατο όριο ηλικίας ή για ανικανότητα δικαιοπραξίας ή ως συνέπεια αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για ορισμένα εγκλήματα.
  4. Οι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Επικράτεια. Νόμος ρυθμίζει τα σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια. Ως προς τους εκλογείς αυτούς η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών δεν κωλύει την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος με επιστολική ψήφο ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον η καταμέτρηση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων διενεργείται όποτε αυτό γίνεται και σε ολόκληρη την Επικράτεια.
  5. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.
  7. Τα πολιτικά κόμματα – φορείς προτείνουν τους υποψηφίους βουλευτές κάθε εκλογικής περιφέρειας (έως τον αριθμό των εδρών) σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά επωνύμου υποψηφίου και ένδειξη πολιτικού φορέα.
  8. Σε κάθε εκλογική περιφέρεια εκλέγονται οι βουλευτές που συγκεντρώνουν τους περισσότερους έγκυρους σταυρούς προτίμησης.

  • Μαρία Λεώβαρι said

   Το (7) πολύ σημαντικό. Να μπορούμε να ψηφίζουμε πρόσωπα που θεωρούμε ικανά από διαφορετικά πολιτικά κόμματα.

 3. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΠΤΗΣ said

  2. Κάθε Βουλευτής αντιπροσωπεύει τον Ελληνικό λαό στο σύνολό του, ανεξάρτητα από τον κομματικό χώρο ή την περιφέρεια που τον εξέλεξε και από τον τρόπο εκλογής του. Οπωσδήποτε όμως, η γνώμη του Βουλευτή για θέματα της περιφερείας του, θεωρείται βαρύνουσα.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ : Με την απλή διατύπωση «αντιπροσωπεύουν το λαό» θεραπεύεται το αφηρημένο «αντιπροσωπεύουν το Έθνος», αλλά δεν τονίζεται ότι ο βουλευτής υπηρετεί τον Ελληνικό λαό και όχι μερίδα του (της περιφερείας του ή του κόμματός του ή της συντεχνίας του ή του φύλου του κ.ο.κ.). Ο βουλευτής πρέπει και οφείλει να ενεργεί με μόνο κριτήριο το συνολικό συμφέρον και κανένα άλλο. Και αυτό, το Σύνταγμα πρέπει να το κατοχυρώνει ως υποχρέωση του βουλευτή, αλλά και ως δικαίωμά του, ώστε να αποφεύγονται οι κομματικές και τοπικιστικές πιέσεις επάνω του. Ο τρόπος εκλογής μπορεί να παραληφθεί, αν δεν υπάρχουν βουλευτές επικρατείας ή αν δεν υπάρχουν περιφέρειες με δυσανάλογη διαφορά σε αριθμό βουλευτών (πρωτοκλασάτοι Α΄ & Β΄ Αθήνας, Θεσ/νίκης κλπ. και φτωχοί συγγενείς των μονοεδρικών, διεδρικών κλπ.).

 4. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΠΤΗΣ said

  1. Οι βουλευτές εκλέγονται για τέσσερα συνεχή έτη που αρχίζουν από την ημέρα των γενικών εκλογών. Απαγορεύεται η εκλογή του ίδιου προσώπου για περισσότερες από τρεις θητείες.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ : Πιστεύω ότι ο περιορισμός των δύο θητειών είναι σκόπιμος στους λειτουργούς που ασκούν εκτελεστική εξουσία, όλων των βαθμίδων (πρόεδρο, υπουργούς, περιφερειάρχες, δημάρχους κλπ.). Σε αυτούς όμως που βουλεύονται (βουλευτές, ευρωβουλευτές, νομαρχιακούς και δημοτικούς συμβούλους) χρειάζεται περισσότερο η πείρα από την όρεξη. Δεν πρέπει να χάνονται τόσο γρήγορα τα καλά μυαλά και οι έμπειροι από τα βουλευόμενα σώματα, όταν μάλιστα στους βουλευτές η θητεία είναι τετραετής και όχι πενταετής όπως στον Πρόεδρο. Νομίζω ότι οι τρεις θητείες είναι η χρυσή τομή, αφού έτσι ή αλλιώς εκπληρώνεται η βασική επιδίωξη, δηλ. καταργείται το ισόβιο.

 5. Σκέψεις

  Η νομοθετική εξουσία εκτελείται από τη Γερουσία και το Κοινοβούλιο

  Γερουσία:
  Η Γερουσία προκύπτει από εκλογές
  Ο αριθμός των γερουσιαστών ανά εκλογική περιφέρεια είναι ίδιος, ώστε κάθε κομμάτι της ελληνικής επικράτειας να εκπροσωπείται με την ίδια βαρύτητα.
  Η Γερουσία νομοθετεί, και ελέγχει με απόλυτη πλειοψηφία.

  Κοινοβούλιο
  Το κοινοβούλιο προκύπτει από κλήρωση μεταξύ των Ελλήνων πολιτών που έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.
  Ο αριθμός των βουλευτών ανά εκλογική περιφέρεια προκύπτει με σύστημα που λαμβάνει υπόψη τον πληθυσμό της κάθε περιφέρειας, αντίστοιχο του τωρινού.
  Το κοινοβούλιο νομοθετεί, εγκρίνει την σύσταση της κυβέρνησης, εγκρίνει τις προαγωγές των δικαστικών λειτουργών στο ανώτατο επίπεδο, εγκρίνει τα νομοθετήματα της Γερουσίας, και ελέγχει την εκτελεστική εξουσία, με απόλυτη πλειοψηφία.

 6. Αδάμος Παναγιώτης said

  ΠΡΟΤΑΣΗ

  Η υ-π-ο-ψ-η-φ-ι-ό-τ-η-τ-α για το βουλευτικό αξίωμα να μην δίνεται από την εκάστοτε κομματική ηγεσία, αλλά από τους ίδιους τους πολίτες με εκλογές στις τοπικές κοινωνίες. Διαφορετικά καλούμαστε να εκλέξουμε ανθρώπους που είναι ήδη επιλεγμένοι από διάφορα συμφέροντα.
  Θα μπορούσε δηλαδή να εκλέγονται από τον λαό χίλιοι ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ βουλευτές, και από αυτούς τους εκλεγμένους χίλιους,να προκύπτουν οι τριακόσιοι με κλήρωση ανά νομό.

  • ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ said

   Παναγιώτη,
   Αυτό που λες το προβλέπουμε στην πρότασή μας στο άρθρο 29 παρ. 3,
   όπου υποχρεώνουμε τα κόμματα να εκλέγουν τους πάντες
   από τη βάση τους είτε με εκλογή είτε με κλήρωση.

 7. για την παραγρ1.οι βουλευτές πρέπει να είναι 200 η 300 η ανάμεσα?τι είναι εδώ?ο αριθμός διατάζει?Οι βουλευτές πρέπει να ειναι τοσοι ώστε να εξασφαλίζουν την αναλογικότητα της εκπροσώπησης του λαού στο νομοθετικό σώμα.το σύνταγμα καθορίζει το μέτρο επι της τελευταίας απογραφής και προκηρύσσονται οι θέσεις για τους νομοθέτες.Οι μισοί είναι κληρωτοί και οι υπόλοιποι εκλέγονται με απλη αναλογική απο τους πολιτικούς και κοινωνικούς σχηματισμούς που επιθυμούν να μετέχουν στο νομοθετικό έργο.

 8. Γεώργιος Στάικος said

  Πρόταση: Οι βουλευτές εκλέγονται μετά από διαίρεση της χώρας σε πληθυσμιακά ισοδύναμες εκλογικές περιφέρειες, όσες και ο αριθμός των βουλευτών. Σε κάθε τέτοια εκλογική περιφέρεια εκλέγεται αυτός που παίρνει τις περισσότερες ψήφους.

  Σχόλιο για την «απλή αναλογική». Η λεγόμενη απλή αναλογική, η εμφανιζόμενη και ως «δίκαιο» εκλογικό σύστημα, είναι η καταστροφή της χώρας. Είναι το σύστημα των φατριών και της διαπλοκής. Διαλύει τη λαϊκή βούληση σε ένα απίθανο πάτσγουορκ, που χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
  Είναι το σύστημα που προτιμούσε η μοναρχία για να δίνει επίφαση δημοκρατικότητας στην εξουσία της, και προτιμούν σήμερα οι βαρώνοι της διαπλοκής για να ελέγχουν τα πράγματα κάτω από το τραπέζι και πίσω από την κουρτίνα.
  Είναι το σύστημα που εξουδετερώνει την εκλογική διαδικασία, ως μέθοδο για την έκφραση της λαϊκής
  βούλησης, και την μετατρέπει σε ανεύθυνα καλλιστεία πελατειακών σχέσεων, ενώ μετατρέπει το πολίτευμα σε κομματοκρατία.
  Κάθε εκλογή, είτε σε επίπεδο εθνικό, είτε περιφερειακό ή δημοτικό, πρέπει να έχει σαφή χαρακτήρα έκφρασης της λαϊκής βούλησης. Δεν είναι δυνατόν σε κάθε εκλογή να έχουμε μόνο «νικητές», με μοναδικό ηττημένο βέβαια το λαό. Αντίθετα η εκλογή σε μονοεδρική περιφέρεια έχει έναν μόνο νικητή και πολλούς ηττημένους. Ο νικητής ενσαρκώνει τη λαϊκή βούληση και εκφράζει την ενότητα του λαού, που συσπειρώνεται γύρω από την πλειοψηφία, ενώ λογοδοτεί συνεχώς στο λαό, που έχει πάντα το θεωρητικό αλλά και πρακτικό δικαίωμα της ανάκλησής του. Αντίθετα, ο βουλευτής της απλής αναλογικής δεν εκπροσωπεί ούτε εκφράζει το λαό, αλλά το κόμμα του, τα συμφέροντα του οποίου και υπηρετεί, ανενδοίαστα θα έλεγα.
  Τέλος, κάθε εκλογή πρέπει να εχει ένα σαφές πολιτικό μήνυμα, ο λαός να μπορεί να αναλάβει μια ευθύνη και να χαράξει μια πορεία. Με την απλή αναλογική ο λαός διαλύεται σε κλίκες και φατρίες, χωρίς συγκεκριμένο πολιτικό αποτέλεσμα.

 9. Λάζαρος Τσαδαρίδης said

  Δεν καταλαβαίνω τη λογική, κάποιος μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, που δεν ζει στην Ελλάδα, δεν έχει περιουσία στην Ελλάδα, δεν φορολογείται στην Ελλάδα, να έχει δικαίωμα ψήφου, δηλαδή να επιλέγει ΠΟΙΟΣ θα κυβερνήσει εμένα και θα μου καταστρέψει τη ζωή, ενώ αυτός θα βρίσκεται στο εξωτερικό και οι κυβερνητικές αποφάσεις δεν θα τον επηρεάζουν.

 10. […] ‘Αρθρο 51: (Εκλογή βουλευτών, εκλογικό δικαίωμα) […]

 11. […] Δημοσιεύθηκε στο Uncategorized | 14 Comments » […]

 12. giorgos 78 said

  Η Ελλάδα έχει βουλή 300 ατόμων και μια Γερουσία 200 ατόμων οι οποίες συνεργάζονται για την επίτευξη του ρόλου τους αλλά η γερουσία έχει τον πρώτο λόγο.Στη βουλή μπορούν να μπούνε όσοι ανήκουν σε κομμα αλλά στη γερουσία μπαίνουν απλοί πολίτες που είναι ανεξάρτητοι για να εκπροσωπήσουν καλύτερα τα συμφέροντα τους και κατεπέκτασην τα συμφέροντα του λαού. Οι ίδιοι γερουσιαστές μπορούν να επανεκλεγούν το πολύ μία φορά.

 13. sami234 said

  ΠΡΟΤΑΣΗ

  1. Ο αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος από εκατό πενήντα ούτε μεγαλύτερος από διακόσιους.

  2. Οι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το λαό.

  3. Οι βουλευτές εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωμα, σύμφωνα με ειδικό νόμο που ορίζει τις προϋποθέσεις. Ο νόμος δεν μπορεί να περιορίσει το εκλογικό δικαίωμα παρά μόνο αν δεν έχει συμπληρωθεί το κατώτατο όριο ηλικίας ή για ανικανότητα δικαιοπραξίας ή ως συνέπεια αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για ορισμένα εγκλήματα.

  4. Οι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια καθώς και στο εξωτερικό για τους Έλληνες κατοίκους του εξωτερικού. Νόμος ρυθμίζει τα σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια.

  Ως προς τους εκλογείς αυτούς η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών δεν κωλύει την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος με επιστολική ψήφο ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον η καταμέτρηση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων διενεργείται όποτε αυτό γίνεται και σε ολόκληρη την Επικράτεια.

  5. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι προαιρετική.

 14. Βαγγέλης said

  Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχετε αντικαταστήσει το «Έθνος» με τον «Λαό»…

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: