ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Σχολιάστε κάθε άρθρο, κάνετε προτάσεις για τυχόν αλλαγή του και ψηφίστε.

 • Αρχείο

 • Kατηγορίες

 • Advertisements

‘Αρθρο 81 – (Υπουργικό Συμβούλιο)

Posted by Διαβούλευση στο 21/03/2012

ΙΣΧΥΟΝ  ΑΡΘΡΟ

1. Tην Kυβέρνηση αποτελεί το Yπουργικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρωθυπουργό και τους Yπουργούς. Nόμος ορίζει τα σχετικά με τη σύνθεση και τη λειτουργία του Yπουργικού Συμβουλίου. Mε διάταγμα που προκαλεί ο Πρόεδρος της Kυβέρνησης μπορεί να διοριστούν ένας ή περισσότεροι από τους Yπουργούς Aντιπρόεδροι του Yπουργικού Συμβουλίου. 

Nόμος ρυθμίζει τη θέση των αναπληρωτών Yπουργών και των Yπουργών χωρίς χαρτοφυλάκιο, των Yφυπουργών, που μπορεί να αποτελούν μέλη της Kυβέρνησης, καθώς και των μόνιμων υπηρεσιακών Yφυπουργών. 

2. Kανένας δεν μπορεί να διοριστεί μέλος της Kυβέρνησης ή Yφυπουργός, αν δεν συγκεντρώνει τα προσόντα που ορίζει το άρθρο 55 για το βουλευτή.

3. Oποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα των μελών της Kυβέρνησης, των Yφυπουργών και του Προέδρου της Bουλής αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους.

4. Nόμος μπορεί να καθιερώνει το ασυμβίβαστο του αξιώματος του Yπουργού και του Yφυπουργού και προς άλλα έργα.

5. Aν δεν υπάρχει Aντιπρόεδρος, ο Πρωθυπουργός ορίζει έναν από τους Yπουργούς προσωρινό αναπληρωτή του, όταν παρουσιάζεται ανάγκη.

 

 ΠΡΟΤΑΣΗ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1. Την Κυβέρνηση αποτελεί το Υπουργικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το Αντιπρόεδρο  και τους Υπουργούς, τους οποίους ορίζει ελεύθερα ο Πρόεδρος, με την επιφύλαξη της επόμένης παραγράφου. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη σύνθεση και τη λειτουργία του Υπουργικού Συμβουλίου.

2. Κανένας δεν μπορεί να διοριστεί μέλος της Κυβέρνησης, αν δεν συγκεντρώνει τα προσόντα που ορίζονται για τον βουλευτή και επιπλέον αν δεν  έχει ασκήσει επάγγελμα στην Ελλάδα τουλάχιστον για μια πενταετία, διαθέτων και σχετική επαγγελματική ασφάλιση. Επίσης δεν πρέπει να έχει οφειλές προς το Δημόσιο, ούτε να έχει διαπράξει βεβαιωμένη φοροδιαφυγή.

Τα παραπάνω προσόντα  ελέγχονται από ειδική κατά τον Κανονισμό επιτροπή τη Βουλής, η οποία εάν διαπιστώσει ότι τηρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις επικυρώνει τον διορισμό.

Σε περίπτωση μη έγκρισης του διορισμού, ο θιγόμενος έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο κατά της αποφάσεως της επιτροπής. 

3. Οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα των μελών της Κυβέρνησης  και του Προέδρου της Βουλής αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους.

4. Το αξίωμα του μέλους της κυβέρνησης είναι ασυμβίβαστο προς οποιοδήποτε άλλο αξίωμα, θέση ή έργο.

 

 

10 Σχόλια to “‘Αρθρο 81 – (Υπουργικό Συμβούλιο)”

 1. ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ said

  ΠΡΟΤΑΣΗ

  Άρθρο 81
  1. Την Κυβέρνηση αποτελεί το Υπουργικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους Υπουργούς, τους οποίους ορίζει ελεύθερα ο ίδιος. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη σύνθεση και τη λειτουργία του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είναι επιλογή του Πρόεδρου και το όνομά του γίνεται γνωστό πριν τις προεδρικές εκλογές.
  Νόμος ρυθμίζει τη θέση των Υφυπουργών
  2. Κανένας δεν μπορεί να διοριστεί μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, αν δεν συγκεντρώνει τα προσόντα που ορίζονται για τον βουλευτή.
  3. Οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών και του Προέδρου της Βουλής αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους.
  4. Νόμος μπορεί να καθιερώνει το ασυμβίβαστο του αξιώματος του Υπουργού και του Υφυπουργού και προς άλλα έργα.

 2. Στάθης Σαράντης said

  ΠΡΟΤΑΣΗ

  Άρθρο 81
  1. Την Κυβέρνηση αποτελεί το Υπουργικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους Υπουργούς, τους οποίους ορίζει ελεύθερα ο ίδιος. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη σύνθεση και τη λειτουργία του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είναι επιλογή του Πρόεδρου και το όνομά του γίνεται γνωστό πριν τις προεδρικές εκλογές.
  Νόμος ρυθμίζει τη θέση των Υφυπουργών
  2. Κανένας δεν μπορεί να διοριστεί μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, αν δεν συγκεντρώνει τα προσόντα που ορίζονται για τον βουλευτή.
  3. Οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών και του Προέδρου της Βουλής αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους.
  4. Υπάρχει ασυμβίβαστο του αξιώματος του Υπουργού και του Υφυπουργού με αυτό του Βουλευτή. Εάν βουλευτής αποδεχθεί τον διορισμό του ως Υπουργός ή Υφυπουργός παραιτείται του αξιώματος..

  • Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εκλέγεται απευθείας από το λαό (που εκλέγει πρόεδρο της δημοκρατίας = πρόεδρο κυβέρνησης και αντιπρόεδρο)

   • Ο πρόεδρος αντιπρόεδρος και οι υπουργοί της κυβέρνησης εκλέγονται απευθείας από το λαό (που εκλέγει πρόεδρο της δημοκρατίας = πρόεδρο κυβέρνησης αντιπρόεδρο υπουργούς και υφυπουργούς )

 3. Αγαπητοί φίλοι, η πρόταση της ομάδας μας περιλαμβάνει μεταξύ των προϋποθέσεων για την ανάληψη του αξιώματος του υπουργού την επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών , την μη οφειλή προς το δημόσιο και την μη διάπραξη φοροδιαφυγής. Επιπλέον , για την κατοχύρωση ότι η παραπάνω διάταξη δεν θα μείνει ανεφάρμοστη και για λόγους διαφάνειας και ελέγχου, προτείνουμε να ανατίθεται σε επιτροπή της βουλής ο σχετικός έλεγχος. Τέλος προτείνουμε την καθιέρωση πλήρους ασυμβιβάστου της θέσης του μέλους της κυβέρνησης με οποιοδήποτε δημόσιο αξίωμα , θέση ή έργο.

 4. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΠΤΗΣ said

  1. Την Κυβέρνηση αποτελεί το Υπουργικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Αντιπρόεδρο και τους Υπουργούς, τους οποίους ορίζει ελεύθερα ο Πρόεδρος, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη σύνθεση και τη λειτουργία του Υπουργικού Συμβουλίου. Οι Υπουργοί δεν μπορούν να είναι λιγότεροι των εννέα και περισσότεροι των δέκα πέντε.
  3. Το αξίωμα του μέλους της Κυβέρνησης είναι ασυμβίβαστο προς οποιοδήποτε άλλο αξίωμα, θέση ή έργο. Οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα των μελών της Κυβέρνησης και του Προέδρου της Βουλής αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους.
  [ συγχώνευση των προτεινόμενων παραγράφων 3 & 4 ]
  4. Κάθε υπουργός μπορεί να επικουρείται στο έργο του, κατά τομείς, από τρεις το πολύ γενικούς γραμματείς, τους οποίους διορίζει και παύει ο ίδιος, με την έγκριση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα με το διορισμό του κάθε γενικού γραμματέα, ο υπουργός καθορίζει και τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάζει και το εύρος του δικαιώματος υπογραφής αυτού. Όταν συζητείται στο Υπουργικό Συμβούλιο θέμα που άπτεται της αρμοδιότητας κάποιων γενικών γραμματέων, αυτοί μετέχουν στη συνεδρίαση με γνώμη χωρίς ψήφο. Παρομοίως, δικαιούνται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας να ορίσουν μέχρι πέντε και τρεις, αντιστοίχως, γενικούς γραμματείς, που θα τους επικουρούν στο έργο τους. Κάθε υπουργός μπορεί να προσλαμβάνει μέχρι τρεις μετακλητούς συμβούλους και, για τυχόν περισσότερους, απαιτείται έγκριση της Βουλής.
  [ Ερμηνευτική δήλωση : Οι θεσμοί αναπληρωτή υπουργού, υπουργού χωρίς χαρτοφυλάκιο και υφυπουργού καταργούνται. ]

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ : Το ολιγομελές υπουργικό συμβούλιο είναι το πιο ενδεδειγμένο κατά την επιστήμη της διοίκησης και οργάνωσης, αλλά είναι και ανεκπλήρωτο μόνιμο λαϊκό αίτημα. Δεν πρέπει το θέμα αυτό να αφεθεί ούτε καν στην καλή προαίρεση του εκλεγμένου Προέδρου της Δημοκρατίας.
  Προστίθεται η νέα παράγραφος 4, με σκοπό να περιορίσει το «όργιο» γραμματέων και δήθεν ειδικών συμβούλων που συμβαίνει. Οι θέσεις υφυπουργών καταργούνται, γιατί αφενός υπήρχαν για να «τακτοποιούνται» οι βουλευτές, πράγμα αδύνατο πλέον με το ασυμβίβαστο, και αφετέρου γιατί η ανάγκη σε υφυπουργούς υπερκαλύπτεται από την αναβάθμιση του ρόλου των γενικών γραμματέων.

 5. […] ‘Αρθρο 81 – (Υπουργικό Συμβούλιο) […]

 6. […] Δημοσιεύθηκε στο Uncategorized | 6 Comments » […]

 7. ΑΝΏΝΥΜΟΣ said

  1. Την Κυβέρνηση αποτελεί το Υπουργικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το Αντιπρόεδρο και τους Υπουργούς, τους οποίους ορίζει ελεύθερα ο Πρόεδρος, με την επιφύλαξη της επόμένης παραγράφου. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη σύνθεση και τη λειτουργία του Υπουργικού Συμβουλίου.

  2. Κανένας δεν μπορεί να διοριστεί μέλος της Κυβέρνησης, αν δεν συγκεντρώνει τα προσόντα που ορίζονται για τον βουλευτή και επιπλέον αν δεν έχει ασκήσει επάγγελμα στην Ελλάδα τουλάχιστον για μια πενταετία, διαθέτων και σχετική επαγγελματική ασφάλιση. Επίσης δεν πρέπει να έχει οφειλές προς το Δημόσιο, ούτε να έχει διαπράξει βεβαιωμένη φοροδιαφυγή.

  Τα παραπάνω προσόντα ελέγχονται από ειδική κατά τον Κανονισμό επιτροπή τη Βουλής, η οποία εάν διαπιστώσει ότι τηρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις επικυρώνει τον διορισμό.

  Σε περίπτωση μη έγκρισης του διορισμού, ο θιγόμενος έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο κατά της αποφάσεως της επιτροπής.

  3. Οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα των μελών της Κυβέρνησης και του Προέδρου της Βουλής αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους.

  4. Το αξίωμα του μέλους της κυβέρνησης είναι ασυμβίβαστο προς οποιοδήποτε άλλο αξίωμα, θέση ή έργο.

  5.Το αξίωμα του πρωθυπουργού καταργείτε ως ολιγαρχικός θεσμός

 8. ΓΙΩΡΓΟΣ 78 said

  1. Την Κυβέρνηση αποτελεί το Υπουργικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό, το Αντιπρόεδρο και τους Υπουργούς, τους οποίους ορίζει ελεύθερα ο Πρόεδρος, με την επιφύλαξη της επόμένης παραγράφου. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη σύνθεση και τη λειτουργία του Υπουργικού Συμβουλίου.

  2. Κανένας δεν μπορεί να διοριστεί μέλος της Κυβέρνησης, αν δεν συγκεντρώνει τα προσόντα που ορίζονται για τον βουλευτή και επιπλέον αν δεν έχει ασκήσει επάγγελμα στην Ελλάδα τουλάχιστον για μια πενταετία, διαθέτων και σχετική επαγγελματική ασφάλιση. Επίσης δεν πρέπει να έχει οφειλές προς το Δημόσιο, ούτε να έχει διαπράξει βεβαιωμένη φοροδιαφυγή.

  Τα παραπάνω προσόντα ελέγχονται από ειδική κατά τον Κανονισμό επιτροπή τη Βουλής, η οποία εάν διαπιστώσει ότι τηρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις επικυρώνει τον διορισμό.

  Σε περίπτωση μη έγκρισης του διορισμού, ο θιγόμενος έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο κατά της αποφάσεως της επιτροπής.

  3. Οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα των μελών της Κυβέρνησης και του Προέδρου της Βουλής αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους.

  4. Το αξίωμα του μέλους της κυβέρνησης είναι ασυμβίβαστο προς οποιοδήποτε άλλο αξίωμα, θέση ή έργο.

  5.Ο πρωθυπουργός διορίζεται από τον πρόεδρο και παύεται από τον ίδιο τον πρόεδρο και δεν έχει ουσιαστικές αρμοδιότητες

  ΓΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΡΘΡΟ 78[ΗΜΙΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ]

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: